конкурс за Професор по специалността “Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор в Професор по специалността “Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия” с кандидат доц. дн. Йонка Найденова. Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56.