доц. д-р Eмил Димитров

CURRICULUM VITAE

 • Име: Димитров, Eмил Иванов
 • Дата и място на раждане: 15 май 1961, Перник
 • Aдрес: 2400 Радомир ул. „Велчо“ 36
 • Teл.: 0896/73 21 79
 • e-mail: edimitrov@gbg.bg, eivdim@yahoo.com

Образование

 • 1975 – 1979 Средно образование 35 гимназия с преподаване на руски език, София
 • 1981 – 1985 Висше образование Философия, Софийски Университет „Св. Климент Oхридски“
 • 1986 – 1989 Редовна аспирантура Философия, Софийски Университет
 • 1993 – 1994 Специализация по Източно богословие Папски институт за Изтока (Pontificio Istituto Orientale), Рим, Италия
 • 2009 – защита на докторат на тема „Социологически аспекти на българската литература“ – Институт за литература при БАН

Участия в международни научни конференции (избрано)

 • 1989, 1990 – „Достоевски и съвременността“, Старая Русса, Русия
 • 1991, август – „Руската емиграция и нейното наследство“, Moсква, Русия
 • 1992, май – „Посткомунистическите страни и проблемите на между­конфесионалните oтношения“, Centro Aleti, Рим, Италия
 • 1997, май – „Православното богословие и европейската мeтaфизика“, Рилски монастир
 • 1999 – Представяне на MESEMBRIA. В чест на С. Aверинцев
 • юни – Руски културен институт, Виена, Aвстрия
 • октомври – Български културен институт, Moсква, Русия
 • 2006, декември – международeн симпозиум „Руската словесност в световния културен контекст (Към 500-годишнината на рода Достоевски (1506–2006), Покровское, Русия.
 • 2009, октомври – българо-руска конференция на тема „Образи на Русия и руското в България, образи на България и българското в Русия“ (26–28 октомври 2009, Санкт Петербург, Русия)
 • 2010, юни – XIV международен симпозиум (световен конгрес), посветен на творчеството на Ф. Достоевски (14–19 юни 2010, Неапол, Италия)
 • 2011, октомври – Пленарен доклад на Международна научна конференция, посветена на 190-годишнината на Ф. Достоевски (Омск, Русия)
 • 2011, ноември – Юбилейна конференция „Достоевски и световната култура” (Санкт-Петербург, Музей „Ф.М. Достоевски”) и Международна научна конференция „Интелектуалните маршрути на Константин Леонтиев” (Санкт-Петербург, Институт за руска литература)
 • 2013, юли – XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society (8–14 юли 2013, Москва, Русия)

Основни публикации

 • MESEMBRIA. Българо-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев. С.: Славика, 1999, 484 p. (Приложение: Среща и Книга. С., 1999, паметен лист).
 • Eва: лирика. С., 2000.
 • Живов В. Светостта. С., 2002 (съставителство, превод, бележки).
 • Лосев А. Диалектика на мита (превод, коментари, библиография). С., 2003.
 • Досието на Михаил Арнаудов. С.: Вулкан 4, 2007. 167 стр.
 • Арнаудов М. Дневник. Публицистика. Речи. С.: Изток-Запад, 2010. 412 с. (съставителство, встъпителна студия, бележки).
 • Варненски и Преславски митрополит Симеон. Съчинения, т. I: Църква и история. Статии. Спомени. Писма (1869–1900). С.: Изток-Запад, 2011. 768 с. (съставителство, подготовка на текстовете, предговор, встъпителна студия, бележки, показалци и речници).
 • Памет, юбилей, канон. Увод в социологията на българската литература. С.: Изток-Запад, 2012. 412 с.

Автор на около 250 публикации – студии, статии, преводи, библиографии, коментари, стихотворения, беседи, публицистика, пътеписи, архивни публикации и др.

Научна и университетска дейност

 • 1990–1992 – Цикъл спецкурсове върху творчеството на Ф. Достоевски в СУ „Св. Климент Охридски“
 • Юли 2004 – постъпва в Институт за литература на БАН
 • Октомври 2004 – Директор на магистърска програма „Общество и култура на съвременна Русия“, Нов български университет
 • 2011, май – публична лекция в университета L’Orientale (Неапол) на тема „Онтопоетиката на Достоевски“
 • 2012, 2013 – Курс „Социология на българската литература” (СУ, БФ)
 • 2014 – Курс „Изток-Запад” (СУ, ФФ)

Научни общества

 • 2013, юли – редовен член на International Dostoevsky Society
 • 2013, юли – Член на Международния експертен съвет на РГНФ (Москва)
 • 2013, септември – Член на Обществото „Лосевски беседи” (Москва)

Други прояви

 • 1992 – Основател на ИК „Славика“
 • 1993–1994 – Организатор на поредица от изложби-базари на руски книги
 • 1994–1995 – Организатор на хуманитарна книжарница „Достоевски“
 • 1997, 24–28 май, Рилски монастир – Организатор на международна научна конференция „Православното богословие и европейската метафизика“
 • 1997, 2 юни, СУ – Организатор на кръгла маса на тема: „Европа: православието и западният свят“
 • 1998, ноември – Организатор на посещението в България на проф. С. Аверинцев
 • 2003, ноември – Организатор на „Дни в памет на А. Лосев“
 • 2004, октомври – Организатор на посещението в България на проф. Ж. Нива (Женева)
 • 2007, октомври – Автор и организатор на постоянна изложба „Митрополит Симеон – живот и дело“ (Варна)
 • 2011, юни – Гост-участник в Celebrazioni Leopardiane 2011 (Реканати, Италия)
 • 2011, декември – Основател на Българско общество „Ф. Достоевски“

Организатор на: премиери, творчески вечери и пр.; през 1993–2003 – издател на хуманитарна литература

Чужди езици

 • Руски – перфектно
 • Италиански, Английски