Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Институт за литература. Posted in Събития

Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съставителство и научна редакция: А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 568 с.

Изданието съдържа текстове на изявени учени от България, САЩ, Великобритания, Италия, Гърция, Македония, Франция, Белгия, чиято тематика е близка до изследователските интереси на проф. Николай Аретов – българската литература и култура през XVIII-XXI век с особен акцент върху конструирането на идентичности, национални митове и проекти;

Националната научна конференция "Проекти за свят"

Институт за литература. Posted in Събития

Проекти за свят

На 15.12. в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе научната конференция „Проекти за свят“, посветена на двоен юбилей: 100 – годишнината от рождението на Иван Пейчев и 70 – годишнината от рождението на Иван Методиев. Участие в работата на конференцията взеха учени от ШУ „Епископ Константин Преславски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НБУ, Институт за литература – БАН. Конференцията съположи двамата поети, без да търси прилики или отлики, в точката „някъде между небето и земята – и може би затова невероятно стабилна“. Точката, която генерира смисления образ на нашия свят, защото, както пише Иван Методиев, „всички въпроси за съществуването са по принадлежност поетични, а всички възможни отговори – по необходимост поетични.“ Докладите, посветени на Иван Методиев, разгледаха уникалния усет на поета към сърцевинната скръб на съществуващото, към копнежа по постигане на неизречимото, на върховното съсредоточаване в мълчанието на нещата, в тишината – „словото първично“. Поезията на Методиев, израснала от камерното съществуване в затвореното пространство, от двузначното движение на природно към цивилизационно и обратно към природното като среда на „аз съм“ – надолу и навътре – е събрана в своите най-емблематични образци в новоизлязлата книга с лирика „Пейзажи на душата“, която представиха съпругата на поета, Мая Методиева, и доц. Георги Цанков. Конференцията за Иван Методиев, инициирана и организирана от Института за литература, е първият научен форум, посветен на поета досега.

100 – годишният юбилей на Иван Пейчев бе почетен с излъчването на документалния филм „Иван Пейчев. Един невероятен гладиатор“ на режисьора Александър Донев, по сценарий на Мариана Фъркова (продукция на дирекция „Информация“ на Българската национална телевизия). Филмът показва за първи път документи от дългогодишното следене и доносничество спрямо поета, организирано от „Държавна сигурност“, включва спомени на сина и дъщерята на Пейчев – Петър Пейчев и Антоанета Пейчева – Редуей, на поета Иван Теофилов, актьора Досьо Досев и литературните историци и критици Пламен Дойнов и Божидар Кунчев. Документалният разказ вгражда и кадри от неизлъчвания досега филм на Вили Цанков за Иван Пейчев.

Докладите за Пейчев запознаха с нови изследвания върху поетиката и особеностите на стихосложението, както и върху образотворческите техники в стиховете и драмите му, върху мащабите на неговите двойствени светове – стаите и моретата (защото „всичко край морето е море“); обговорени бяха слабо известни или съвсем неизвестни, непубликувани текстове – поетически и драматургични, прехвърлени бяха инвентивни хронологически и естетически паралели с други поетически „проекти за свят“. Гости и участници в дискусиите бяха синът и дъщерята на Иван Пейчев – Антоанета и Петър Пейчеви, които освен спомени, споделиха и открития от работата си с неговия архив. Антоанета Пейчева подари дигитално копие на разчетеното и озаглавено от нея стихотворение „Последно“ („Време е да намериш куража си/ Крайно време е да намериш смъртта.“)

На финала на конферентния блок, посветен на Иван Пейчев, доц. Пламен Шуликов представи наскоро издадения в Шумен двутомник „Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Лирика“ и „Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Психография и критика“ (изд. Фабер). Доц. Шуликов сподели и моменти от работата върху новоиздадената си книга „Иван Пейчев. Стилистика на веридикцията“ (изд. Фабер).

Ден на Института за литература под надслов "Литература, история, памет"

Институт за литература. Posted in Събития

Литература, история, памет

На 21 ноември 2016 г. се проведе Ден на Института за литература при БАН под наслов „Литература, история, памет“, на който направление „Нова и съвременна българска литература“ представи своята работа, реализирала 25 международни и национални научни форума и над 28 научни издания за последните 5 години.

Доц. Александра Антонова запозна в снимки и видеоматериали с организираните конференции по някои от проектите на направлението, сред които „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“ (с ръководител доц. д-р Александра Антонова), „Литература и география“ (с ръководител доц. дфн Пламен Антов), „Българска литература, създавана от жени – история, статус, тенденции“ (с ръководител доц. д-р Людмила Малинова) и „Българската литература за деца и юноши – национални и универсални ценности“ (с ръководител доц. д-р Людмила Малинова и секретар д-р Росица Чернокожева). Откроено бе и участието на учените от направлението в проекта, иницииран от Института за Югоизточна Европа към Университета „Фридрих Шилер” в гр. Йена, Германия – „Българо-немски културни отношения“, по който бе отпечатан корпус от статии в немското списание Zeitschrift fur Balkanologie.

Отделна презентация бе посветена на реализираните през последните пет години юбилейни сборници, научни изследвания, монографии и авторски книги на членове на направлението.

Доц. Елка Димитрова представи неизвестни архивни документи и литературноисторически факти, събрани и изследвани в рамките на проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и литературни контексти”. По проекта бяха дигитализирани и събрани в уникално по обем и съдържание уеб базирано хранилище над 200 000 документи и вещи от фондовете на 13 български писатели-класици, представени и с литературоведски статии и библиографски каталози. Сайтът на проекта – www.bglitarchives.org съдържа още пълна архивна сбирка на детския периодичен печат до 1944 г. и издания на съвременната ромска култура в България. Доц. Пенка Ватова запозна с работата по проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“, със съдържанието и функционалността на сайта на проекта – www.bgmodernism.com – дигитално хранилище, което представя цялата национална модернистична периодика, редом с нови интерпретации на художествени и критически текстове на литературния ни модернизъм. Акцент в представянето на проекта бе и запознаването с реализираните в рамките му научни сборници и конференции. А. Антонова представи още един от дигиталните проекти, разработвани в направлението – Виртуална библиотека „Иван Шишманов”. Сайтът на проекта – www.bglit.org съхранява преводи на класически и съвременни български писатели в превод на немски и английски език, съдържа биографични и библиографски справки за всеки един от представените автори.

Доц. Емил Димитров представи в снимки акцентите от честването на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков чрез поредица от събития: съвместно отбелязване на годишнината със Столична библиотека, тържествено събрание в БАН, постерна изложба в пространството пред Народния театър, двудневна международна научна конференция и посещение на родния град на поета – Трявна, по време на което кметът на италианския град Брунате дари безценни реликви, останали от бележития българин.

Доц. Мариета Гиргинова и доц. Александър Йорданов представиха международната дейност на направление „Нова и съвременна българска литература“: културно-мисионерската дейност на новооткрития Център за български език, литература и култура в Института по филологии към Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, българо-македонските семинари по проекта „Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през ХХ век“, както и с издадения в рамките на проекта сборник „Модернизъм в българската и македонската литература на XX в. Сходства и различия“.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.