„Програма за подпомагане на младите учени в БАН“

Институт за литература. Posted in Събития

„Програма за подпомагане на младите учени в БАН“

На 12 октомври 2017 г. при тържественото отбелязване на 148-годишнината на Българската академия на науките в Големия салон на Централно управление на БАН беше връчена официална диплома на Андриана Спасова, докторантка в направление „Литература на Българското възраждане (XVIII-XIX в.)“ към Института за литература с научен ръководител проф. дфн Румяна Дамянова. Проектът „Рецепция на класическата древност в нравоучителната преводна литература през Българското възраждане“, който спечели в стартиралата за първи път „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ (2016-2017) в направлението „Културноисторическо наследство и национална идентичност”, получи отличие. Дипломата беше връчена на докторантката А. Спасова от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от председателя на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски.

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите

Институт за литература. Posted in Събития

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите

25-26 октомври, 2017 г.

Институт за литература, Шипченски проход, 52, бл. 17, голям салон, партер

Сряда, 25 октомври 2017 г.

Откриване: 09:30-10.00 Откриване на конференцията
проф. Йоана Спасова-Дикова – Научен секретар на БАН
доц. Елка Трайкова – Директор на Института за литература, БАН

Таксономията на термините в научната традиция

Председател: Анисава Милтенова

 • 10.00-10.20: Кл. Иванова (СУ София). За терминологичните определения на сборниците, структурирани по календарен принцип
 • 10.20-10.30: Дискусия
 • 10.30-10.50: М. Петрова-Танева (ИЛ София). Терминологични проблеми при дефинирането на агиографските сборници и текстове
 • 10.50-11.00: Дискусия
 • 11:00-11:20 – Кафе пауза

„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Институт за литература. Posted in Събития

Направление „Литература на Българското възраждане“
към Института за литература – БАН
ви кани на

„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Колегиум

посветен на 150-годишнината от смъртта на Георги Стойков Раковски

04-05 декември 2017 г.

Ежегодният Колегиум по възрожденска литература този път се съсредоточава върху „високите“ идеологии на/за Възраждането, рожба на интелектуални и – след Освобождението – академични усилия, и техните трансформации в зоната на всекидневното, популярното, масовото. Търсят се както противопоставянията, така и точките на консенсус между официалните и неофициалните дискурси, отлагането на „големите“ разкази за периода в съвременните глобални и медийни потоци. Колегиумът отбелязва 150-годишнината от смъртта на Георги Раковски, чиито културни и политически проекти го причисляват към идеолозите на българския национализъм и поставят на дневен ред въпроса за границите между научността и митостроенето.

Можете да ориентирате своите изложения около следните примерни тематични ядра:

 • Георги Стойков Раковски – литературни, историографски, етнографски, етимологически, политически проекти.
 • Динамика на образа: от „мечтател безумен“ до „родоначалник“, „патриарх“ на революционната идея. Съвременни интерпретации и ревизии.
 • „Високите“ идеологии на Възраждането: генеалогии, представи за „отчество“, исторически разкази, герои, мъченици, врагове; концепции за езика и фолклора.
 • „Високите“ идеологии за Възраждането. Канонизиране и монументализиране на периода и неговите герои: историографски и литературноисторически концептуализации, институционални прочити (учебници, програми, изпитни конспекти).
 • Представи за наследство и континуитет; усвояване на възрожденския символен капитал; полемики и борби за принадлежност.
 • Потребление на „големите“ разкази: културен туризъм, градове музеи, къщи музеи, революционни пантеони, паметници и др. Комерсиализиране: стоки, сувенири, рекламни и маркетинг стратегии.
 • Образи на Възраждането в популярната и масовата култура (литература, музика, визуални изкуства – street art, графити и т.н.), в медийната и дигиталната среда. Историческите възстановки – образователно-възпитателни инициативи и/или патриотичен кич?
 • „Високите“ идеологии на/за Възраждането като ресурс на т.нар. банален и субкултурен национализъм (част от всекидневни практики, емблема на патриотични огранизации, футболни отбори и пр.).

Очакваме вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 15 ноември 2017 г. на следните електронни адреси:

 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатори на събитието: гл. ас. д-р Анна Алексиева, гл. ас. д-р Николета Пътова

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.