Книги и издания на учени от Института за литература за 2012 г.

Институт за литература. Posted in Събития | . Посещения: 6902

Книги и издания на учени от Института за литература за 2012 г.

botev Александър Панов. Поезията на Христо Ботев. 2 тома. София: ИК Александър Панов, 2012. – 872 с., ISBN 9786197001020.
Книгата е номинирана за най-важно научно постижение за 2012 г.

mladenov_japan.jpgIvan Mladenov. Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia в превод на японски език. Преводач Мичико Арима, издателство Keiso Shobo, Токио.
Единствената българска книга с хуманитарна проблематика, издадена в Япония.

periodika_rus_emigracia.jpgПериодика на руската емиграция в България (1920–1943). Енциклопедичен справочник. Отговорен редактор Р. Русев. Съставители, автори на статиите и редактори Р. Русев, Х. Манолакев, Й. Люцканов, Р. Илчева, Г. Петкова). София: Издателски център Боян Пенев, 2012. – 764 с.ISBN 978-954-8712-81-1; ISBN 978-954-8712-80-4.
Книгата е номинирана за най-важно научно-приложно постижение за 2012г.

Издания по направления

suprasal.jpgПреоткриване: Супрасълски сборник – старобългарски паметник от Х в. София: Издателство Изток – Запад, 2012 - 480 с , ISBN 978 – 619 – 1520 - 169

Scripta_10-11.jpgScripta e-Scripta, кн. 10-11, с. 539, София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISSN 1314-238Х.

starobalgarska_liter_45_46.jpgСтаробългарска литература, кн. 45-46, Гл. ред. Ана Стойкова, с. 402, София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISSN 0204-868Х

kuzidova_2_tom.jpgКузидова-Караджинова, Ирина. Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие = South Slavic Anthologies of the Wise Sayings in the Late Middle Ages (Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 2). София: Издателски център Боян Пенев, 2012. – 380 с. ISSN 1314-4170.

vision_cognition_2_tom.jpgVision and Cognition = Взгляд и познание. София: Издателски център Боян Пенев, 2012. – 422с.ISBN 978-954-8712-75-0. Сборникът е на английски и руски език.Изданието е по българо-полския проект „Литературните понятия и техните контексти (съвместно с Институт за литературни изследвания – ПАН)

images_literary_com.jpgImages of the Other in Literary Communication (“Образи на другото в литературната комуникация”), vol. 2, eds. Péter Hajdu and Radosvet Kolarov, Boyan Penev, Sofia, 2012. Сборникът е том втори, продължение на излезлия през 2006 г. под едноименното заглавие том първи. Изданието е по българо-унгарския научен проект “Образи на другото в литературната комуникация”, съвместно с Институт за литературни изследвания – УАН.

liter_izbor.jpgЛитературознанието като възможност за избор. Съставители и редактори: М. Янакиева, Р. Дамянова, Е. Трайкова, Й. Найденова, А. Милтенова. Пловдив: Издателство Контекст, 2012. - 798 с. ISBN 978-954-8238-40-3

izvan_literaturnoto.jpgИзвънлитературното. L'extralittéraire. Съставители и редактори М. Врина-Николов, И.Младенов, А. Ташев (съст.). София: Издателски център Боян Пенев, издателство Парадигма, 2012. – 378 с. ISBN 978-954-326-166-6. Изданието е в резултат на работата по тристранния проект между Националния институт за източни езици и цивилизации /INALCO/ в Париж, Института за литература и НБУ.

poetry.jpgIvan Mladenov. Bulgarian poetry. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, fourth edition, chief editors Roland Greene и Stephen Cushman, 2012

Life_among_Signs.jpgIvan Mladenov. Thomas Sebeok – A Life among Signs. – In: Sebeok’s Semiotic Prologues. Ed. Deely, John, and Marcel Danesi. Ottawa, Ontario, forthcoming.

parva_radost.jpgПърва радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност. Съставител Николай Аретов. София: Издателство Кралица Маб, 2012. - 608 с.ISBN 978-954-533-113-8

dramaturgia.jpgНиколета Пътова. Драматургия на българското: Националната идентичност във възрожденската драма. София: Издателство Кралица Маб, 2012. – 256 с. ISBN 978-954-533-117-6

anna_aleksieva.jpgАнна Алексиева. Българската поезия от 40-50-те години на XIXв. Роли на субекта. София: Издателство Кралица Маб, 2012. - 360 с, ISBN 978-954-533-116-9

Vasil_Drumev.jpgСмольянинова, Марина. Васил Друмев (Митрополит Климент) / Ред. Камен Михайлов.София : ИЦ Боян Пенев, 2012. – 438 с. – (БАН. Инст. за лит.; РАН. Инст. славяновед.), ISВN 978-954-8712-78-1.

antologijno.jpgАнтологии и антологийно – между автора и текста. 1910 и след това. Съставители и редактори П. Антов, М. Димитрова, Г. Господинов. София: Издателски център Боян Пенев, 2012. – 223с.ISBN 978-954-8712-82-8.

prostranstvata_na_slovoto.jpgПространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, Редактори и съставители К. Протохристова, Е. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова-Гайдарджиева, А. Антонова. София: Издателски център Боян Пенев, 2012. - т. 1, с. 696; т. 2, с. 603. ISBN 978-954-8712-77-4.

milena_caneva.jpgС възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф Милена Цанева. Съставители и редактори Л.Малинова, С. Каролев, М. Димитрова, К. Йорданова, София: Академично издателство „Проф.Марин Дринов”, 2012. - с.504, ISBN 978954 8712 79 8, 978954322559 0.

samoten-i-dostoen.jpgАлександър Йорданов. Самотен и достоен. Д-р Константин Гълъбов – живот, творчество, идеи. София: Издателство Век 21, 2012. - 416 с. ,ISBN 978 – 954 – 9028 – 28 -7

smehurko.jpgДраги ми Смехурко...Антология на хумор за деца. Т.1. Съставител и предговор Росица Чернокожева. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. 2012. – 317 с. ISBN 978 954 322 547 7

avangard_socrealizym.jpgГалина Георгиева. Авангард и соцреализъм.(Проблемът за лириката в Русия през периода 1917 – 1934). София: Издателство Силуети, 2012

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.