Книги на учени от Института за литература за 2012 г.

Институт за литература. Posted in Събития | . Посещения: 4126

Александър Панов. Поезията на Христо Ботев. 2 тома, 872 стр. С., ИК Александър Панов, 2012, ISBN 9786197001020.

Периодика на руската емиграция в България (1920–1943). Енциклопедичен справочник (Отговорен редактор Р. Русев. Съставители, автори на статиите и редактори Р. Русев, Х. Манолакев, Й. Люцканов, Р. Илчева, Г. Петкова). 764 с., София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISBN 978-954-8712-81-1; ISBN 978-954-8712-80-4.

„Vision and Cognition = Взгляд и познание”, 422 стр, София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISBN 978-954-8712-75-0. Сборникът е на английски и руски език.Изданието е по българо-полския проект „Литературните понятия и техните контексти (съвместно с Институт за литературни изследвания – ПАН)

Images of the Other in Literary Communication (“Образи на другото в литературната комуникация”), vol. 2, eds. Péter Hajdu and Radosvet Kolarov, Boyan Penev, Sofia, 2012. Сборникът е том втори, продължение на излезлия през 2006 г. под едноименното заглавие том първи. Изданието е по българо-унгарския научен проект “Образи на другото в литературната комуникация”, съвместно с Институт за литературни изследвания – УАН.

“Преоткриване: Супрасълски сборник – старобългарски паметник от Х в.”, 480 с., София, Институт за литература, издателство Изток – Запад, 2012, ISBN 978 – 619 – 1520 - 169

„Литературознанието като възможност за избор”. Съставители и редактори: доц.д-р Миряна Янакиева, проф. дфн Румяна Дамянова, доц. д-р Елка Трайкова, доц. дфн Йонка Найденова, проф. дфн Анисава Милтенова, 798 с., Пловдив, Издателство Контекст, 2012, ISBN 978-954-8238-40-3

“Извънлитературното. L'extralittéraire”. Съставители и редактори Мари Врина-Николов, Иван Младенов, Андрей Ташев (съст.), 378 с. София, Издателски център Боян Пенев, издателство Парадигма, 2012, ISBN 978-954-326-166-6. Изданието е в резултат на работата по тристранния проект между Националния институт за източни езици и цивилизации /INALCO/ в Париж, Института за литература и НБУ.

Антологии и антологийно – между автора и текста. 1910 и след това. Съставители и редактори П. Антов, М. Димитрова, Г. Господинов. 223 с. София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISBN 978-954-8712-82-8.

Кузидова-Караджинова, Ирина. Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие. (= Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 2), с. 380. София, Издателски център Боян Пенев, 2012. ISSN 1314-4170.

Ангел Н. Николов, Лора А. Герд. “П. А. Сирку в България (1878-1879 г.) (= Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 2). 429 с., София, Издателски център Боян Пенев, 2012., ISSN 1314-4170.

Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дн Светлозар Игов, т. 1, с. 681; т. 2, с. 537. Редактори и съставители К. Протохристова, Е. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова-Гайдарджиева, А. Антонова. с. 572. София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISBN 978-954-8712-77-4.

Марина Смольянинова “Васил Друмев (Митрополит Климент), с. 431, София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISВN 978-954-8712-78-1.

Александър Йорданов. Самотен и достоен. Д-р Константин Гълъбов – живот, творчество, идеи. 416 с. София, Издателство Век 21, 2012, ISBN 978 – 954 – 9028 – 28 -7

Николета Пътова. Драматургия на българското: Националната идентичност във възрожденската драма. 256 с., София. Издателство Кралица Маб, 2012, ISBN 978-954-533-117-6

Анна Алексиева. Българската поезия от 40-50-те години на XIXв. Роли на субекта. 360 с., София, Издателство Кралица Маб, 2012, ISBN 978-954-533-116-9

Първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българскат анационална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. Съставител Николай Аретов, 608 с., София, Издателство Кралица Маб, 2012, ISBN 978-954-533-113-8

Галина Георгиева. Авангард и соцреализъм. (Проблемът за лириката в Русия през периода 1917 – 1934). София, Издателство Силуети, 2012

Ivan Mladenov. Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia в превод на японски език. Преводач Мичико Арима, издателство Keiso Shobo, Токио.

Ivan Mladenov. Bulgarian poetry. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, fourth edition, chief editors Roland Greene и Stephen Cushman, 2012

Ivan Mladenov. Thomas Sebeok – A Life among Signs. – In: Sebeok’s Semiotic Prologues. Ed. Deely, John, and Marcel Danesi. Ottawa, Ontario, forthcoming.

“Scripta & e-Scripta”, кн. 10-11, с. 539, София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISSN 1314-238Х.

“Старобългарска литература”, кн. 45-46, с. 402, София, Издателски център Боян Пенев, 2012, ISSN 0204-868Х

намалете шрифта

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.