Хайку водно конче под шапката Силата на неизговореното

Институт за литература. Posted in Събития | . Посещения: 3020

Хайку водно конче под шапката Силата на неизговореното

Людмила Балабанова е автор на шест поетични книги. Две от тях са хайку сбирки на български и английски език (Песен за щурец, 2002; Прашинки в слънчевия лъч, 2007), които са отбелязани с рецензии в най-престижните периодични издания за хайку: Фрогпонд и Модерн хайку (САЩ), Блайт спирит (Англия), Махороба (Япония) и др. Като хайку поет е представена с цикли от тези книги в първия брой на холандското списание Уирлигиг. Нейни стихотворения са включени в антологии във Франция, Германия, Белгия, Холандия, Словения, Румъния, САЩ и в повече от десет японски антологии. По-важните є награди за хайку са от специалния конкурс послучай 360 годишнината на Башьо, Япония, 2005; конкурса между участниците във Втората Европейска Хайку Конференция, Швеция, 2006; Първа награда за англоезично хайку от Международния Хайку Фестивал в Румъния, 2013 и др. Участва с доклади в международни конференции, както и в хайку фестивали, по- важните от които са Втората Конференция на Световната Хайку Асоциация (WHA), Тенри, Япония, 2003; Международния Хайку Фестивал в Гент, Белгия, 2010 и др. Статията є „Метафора и хайку”, публикувана в списание Модерн хайку, е избрана от специалното жури за сборника с англоезично хайку Уайт лайс, 2008.

Приносният характер на книгата е безспорен и вярвам, че тя ще се открои сред значимите заглавия, посветени на хайку, но и въобще на текстовете (най-вече в чужбина, защото у нас са още твърде малко), отнасящи се до културата на Изтока и Запада като две самобитности, така различни помежду си и въпреки това с пространство, в което прозренията им са еднакви или сходни.

Впечатляващото своеобразие на този труд е не само в това, че е написан от автор, който казва толкова много за хайку и неизговореното, при това със завидна задълбоченост. Не е само в това, че написаното от Балабанова е синтез на философията с поезията, на критическата интерпретация с различните аспекти на теоретичния анализ. Това своеобразие го намирам и в посланието, което трудът излъчва като цяло, тоест във внушенията за лишеното от истинска хуманност битие на съвременния свят. При това въпросните внушения не са дидактично поднесени. Излъчва ги самата същина на избраната тема, на проблематиката, която се тълкува, на изреченото за онова чувстване и мислене на Изтока, обогатило световната култура с много мъдрост и поезия. Проф. д-р Божидар Кунчев

Не е лесно да се изброят достойнствата на този труд. Амбициите му са не да бъде разгледано хайку като източен феномен – а да бъдат намерени и неговите пресечни точки с европейската, а в частност и с българската чувствителност – и тази най-кратка поетична форма да бъде видяна в дискурса както на източната, така и на западната култура – и както чрез нейните тра- диционни корени, така и в нейното динамично съвременно битие.Доц. дфн Едвин Сугарев

Подобно обстойно и задълбочено изследване на феномена на неизговореното в поетическия текст и проявлението му в хайку като един от най-минималистичните поетически видове липсва в българското литературознание. Резултатът би наситил сетивата за изчерпателност, достатъчност и „узрялост” на всеки учен, вещ по темата.Проф. д-р Светлана Стойчева

Книгата представлява несъмнено оригинално произведение с редица стойностни приноси в областта на сравнителните философски и литературоведски анализи. Съчетанието на поетична интуиция, философска дълбочина, строго научна прецизност и компетентност превръща този труд в уникално изследване, което несъмнено ще даде много както на лите- ратурните критици, така и на пишещите хайку.Доц. д-р Антоанета Николова

Умело постигнат баланс между обективното резюмиране на най-различни подходи към разглежданата материя и отстояването на собствена теза. Не само ясен език, но и концептуалната яснота. Завидно умение най-сложна философска и лингвистична материя да бъде представена ясно и разбираемо. Баланс между необходимия научен логоцентризъм, на който се основава нашата, западната академична практика, и естеството на самата проблематика, която вътре в себе си му се съпротивлява. Постигане на една оптимална стереоскопична картина, където обектът е обгледан едновременно отвътре и отвън. Рядък образец на научно писане, което е достатъчно задълбочено, без да е суховато. Освен всичко друго, книгата може да бъде четена и като една представителна хайку-антология с многообразни и прецизно подбрани образци на жанра.Доц. д-р Пламен Антов

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.