Национална кръгла маса „Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство”

Гл.ас. д-р Александра Антонова. Posted in Събития | . Посещения: 5204

Национална кръгла маса „Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство”

На 3 октомври, в Заседателна зала на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” се състоя Националната кръгла маса „Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство” в рамките на инициативата за отбелязването на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил. Проф. Боряна Христова, директор на НБКМ откри събитието като благодари за финансовата подкрепа на БАН и посочи партньорската роля на Института за литература в организирането Кръглата маса, материалите от която ще бъдат отпечатани.

Акад. Васил Гюзелев, Председател на Инициативния комитет за честването сподели наблюдението си, че образите на историческите личности, намерили място в литературата, имат по-трайно място от тези, които историците интерпретират от документалните извори. „Това е една малка несправедливост, защото историците са по-обективни, създават един по-хладнокръвен и истински образ от литераторите. А образът на цар Самуил е твърде привлекателен - още от Вазовите творби”, подчерта акад. Гюзелев. Доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература приветства на свой ред конференцията: „Когато се говори за цар Самуил, всеки българин се изпълва и с гордост, и с много тъга. Тези чувства са втъкани в творбите на много писатели – и възрожденски, и съвременни; на художници и скулптори. И сега, след едно хилядолетие, духът на Самуил все още търси спокойствие”.

Докладът на проф. Людмил Димитров и Людмила Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски” и Театрален колеж „Любен Гройс”) на тема „Смъртта на цар Самуил в една словенска интерпретация (Йосип Палиаруци – Крилан)” се спря върху поетиката и прагматиката на стихотворението на словенския поет Йосип Палиаруци – Крилан, посветено на цар Самуил, писано и публикувано през 1883г. и го положи в един цялостен обзор върху интереса на словенската литература към българската история. В доклада си „Предателството се наказва със смърт...” Образът на цар Самуил в творчеството на Ангел Каралийчев” д-р Радка Пенчева (Музей „Емилиян Станев”) представи една обособена група, исторически по своята тематика и малко познати, разкази на Каралийчев и сравни романтичния художествен образ на Каралийчевия Самуил с този на Димитър Талев.

Проф. Стоянка Кендерова от НБКМ цитира в доклада си „Българската държава при цар Самуил според арабски извори” три арабски източника, които разказват за българското царство и управлението на Самуил. В доклада си „Образът на цар Самуил в българската и чуждестранната литература” доц. Елена Янакиева от НБКМ направи пълен обзор на българските художествени – прозаически, поетически и драматургични - и исторически изследвания за цар Самуил, на литературните поредици „Древна България”, „Български царе”, „Нашата родина и минало”, на образите на царя у Любен Каравелов, Петко Славейков, Боян Дановски, Фани Попова-Мутафова, Георги Маойлов, Венко Марковски, на Димитър Талев, Емануил Попдимитров, Антон Дончев, Магда Петканова; спря се върху историческите проучвания на проф. Васил Златарски, проф. Петър Мутафчиев, проф. Георги Николов, акад. Гюзелев и др. Д-р Юлия Карадачка, съавтор на доклада, разгледа образа на царя в чуждестранни източници и разказа за трите антропологични реконструкции на лицето му от гипсовата отливка на черепа му, открит от гърцикя професор Муцопулос. В изследването си „Образът на цар Самуил между историята и идеологията” Нона Петкова от НБКМ показа графичните изображения на царя, проследи цялата линия на развитие на „изобразителния разказ” на Самуил - от изображенията върху два средновековни пергамента, Мадридският илюстрован препис на Хрониката на Йоан Скилица ок.1150-1175г. и Ватиканския илюстрован препис на Хрониката на Константин Манасий, 1344-1345г., през маслени живописни творби до скулптурата, която предстои да бъде открита до дни в центъра на София. В програмата на Кръглата маса бяха включени и етнографски и фолклористични изследвания на културната памет за цар Самуил – цар Самуил в Беласишката битка, паметта за Самуил в селата от Подгорието, както и местната памет за сюжета „Самуил убива брат си Арон” в област Разметаница.

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА осъществена с подкрепата на Българска академия на науките - ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ФОЛКЛОР, ИЗКУСТВО
3 октомври (петък)

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА ПРИ БАН

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
осъществена с подкрепата на Българска академия на науките

ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ
ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ФОЛКЛОР, ИЗКУСТВО

3 октомври (петък), Заседателна зала на Националната библиотека

ПРОГРАМА
 • 9.30
  Откриване: проф. дфн Боряна Христова, Директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”; доц. д-р Елка Трайкова, Директор на Института за литература при БАН

Водещ заседанието: проф. дфн Б. Христова

 • 9.45
  д-р Никола Бенин, Русенски университет "Ангел Кънчев" ВЕЛИЧИЕ И СТРАДАНИЕ – ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ
 • 10.00
  проф. д-р Сава Сивриев, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ЦАР САМУИЛ В "ЦАРСТВЕНИК" НА ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ
 • 10.15
  Албена Хинкова, Институт за литература при БАН ОБРАЗИ НА ЦАР САМУИЛ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИ ПАРАЛЕЛИ В ПУБЛИЦИСТИКАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
 • 10.30
  проф. д-р Людмил Димитров, Софийски университет „Св. Климент Охридски, Людмила Маринова-Димитрова, Театрален колеж „Любен Гройс” СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ В ЕДНА СЛОВЕНСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (ЙОСИП ПАЛИАРУЦИ – КРИЛАН)
 • 10.45-11.00 – Кафе пауза
 • 11.00
  д-р Радка Пенчева, Музей „Емилиян Станев”, Велико Търново „ПРЕДАТЕЛСТВОТО СЕ НАКАЗВА СЪС СМЪРТ...” (ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ)
 • 11.15
  доц. д-р Страшимир Цанов, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ЦАР САМУИЛ В ТВОРЧЕСТВОТО НА АНТОН ДОНЧЕВ – ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ОБРАЗ
 • 11.30
  д-р Йордан Ефтимов, Нов български университет НАСРЕД ПИЯНСТВОТО НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЯ КИЧ: „ВОЙНИЦИТЕ НА САМУИЛ” НА ЗЛАТОМИР ЗЛАТАНОВ (1983)
 • 11.45-12.15 – Дискусия
 • 12.15-13.30 – Обедна почивка
 • 13.30
  доц. д-р Елена Янакиева, д-р Юлия Карадачка, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В БЪЛГАРСКАТА И ЧУЖДЕСТРАННАТА ЛИТЕРАТУРА
 • 14.00
  Нона Петкова, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ МЕЖДУ ИСТОРИЯТА И ИДЕОЛОГИЯТА
 • 14.15
  д-р Григор Х. Григоров, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН ЛОКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА СЮЖЕТА САМУИЛ УБИВА БРАТ СИ АРОН В ОБЛ. РАЗМЕТАНИЦА (ДУПНИШКО И БОБОВДОЛСКО)
 • 14.30
  д-р Богдан Дичев, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ НА ЦАРЯ (ИЛИ БИТЪТ НА ПАМЕТТА ЗА САМУИЛ)
 • 14.45-15.00 – Кафе пауза
 • 15.00
  д-р Божидар Алексиев, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН ПАРК-МУЗЕЙ „САМУИЛОВА КРЕПОСТ“ И РОЛЯТА МУ В КУЛТУРАТА НА СЕЛАТА ОТ ПОДГОРИЕТО (ПОДГОРИ́ЯТА)
 • 15.15
  д-р Ивайло Марков, д-р Виолета Периклиева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН ЦАР САМУИЛ И БЕЛАСИШКАТА БИТКА В ПОГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ПЕТРИЧ (БЪЛГАРИЯ) – СТРУМИЦА (МАКЕДОНИЯ): КУЛТУРНА ПАМЕТ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ
 • 15.45
  проф. д-р Стоянка Кендерова, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ЦАР САМУИЛ СПОРЕД АРАБСКИ ИЗВОРИ
 • 16.00
  Дискусия
 • 16.30
  Закриване на Кръглата маса

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.