НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗМА В БЪЛГАРСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Доц. д-р Александър Йорданов. Posted in Събития | . Посещения: 3047

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗМА В БЪЛГАРСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

На 27 и 28 септември в София се проведе втората българо-македонска научна конференция по програмата на „Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през ХХ век“. Проектът е включен в научните планове на Института за литература и в него вземат участие учени от направление „Нова и съвременна българска литература“. Ръководители на проекта са академик Милан Гурчинов - от Македонската академия на науките и изкуствата и доц.д-р Александър Йорданов от Института за литература при БАН.

Първата конференция по проекта се състоя през месец април т.г. в Охрид (Р Македония).

Тема на втората съвместна конференция, която се проведе в „Драгалевци Cпа хотел“ в полите на Витоша, бе „МОДЕРНИЗМЪТ КАТО ЕВРОПЕЙСКА ЦЕННОСТ В ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ И МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ ПРЕЗ ХХ ВЕК. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ“. Конференцията бе открита от доц.д-р Елка Трайкова – Директор на Института за литература, която подчерта важното значение, което Институтът отделя на двустранното сътрудничество с Македонската академия на науките и изкуствата и същевременно изтъкна постиженията на Института в проучването и изследването на литературното наследство на българския модернизъм.

С доклади и изказвания в дискусиите взеха участие 12 учени от двете страни. Анализирани бяха основни проблеми от развитието на модернизма в българската литература, както и модернистичните търсения в македонската литература в началото на 50-те години на ХХ век. В конференцията от българска страна участваха: проф.дфн Никола Георгиев – с наблюдения върху противоречията в „природата“ на българския и европейския модернизъм; доц.д-р Александър Йорданов – с анализ на модернистичното литературнокритическо самосъзнание на българската литература на ХХ век; доц.д-р Цветанка Атанасова - с наблюдения върху културното мисионерство на кръга "Мисъл“; доц. д-р Сава Сивриев от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - с анализ на „Съня на Пенчо Славейков и "Автобиография" в "Епически песни"(1896); гл.ас.. д-р Иван Христов – с доклада „Яворов и Македония: историята на последния хайдутин“, доц. д-р Бисера Дакова – с анализ на „спотаеното“ в антимодернисткия памфлет на Ст. Младенов "Декаденти и семковщина"; доц. д-р Мариета Гиргинова – с наблюдения върху модерната българска драма през войните.

Специален акцент в конференцията представляваше научната презентация на дигитализацията и концептуализацията на литературното наследство на българския модернизъм, изнесена в доклад от доц.д-р Елка Димитрова.

Участниците в конференцията от македонска страна изнесоха малко познати у нас факти от историята на съвременната македонска литература. Така академик Милан Гурчинов представи живота и творчеството – между революцията и модернизма - на рано загиналия поет Ацо Караманов, успял да създаде творчеството си на литературен български език. Проф. Елизабета Шелева анализира основни ценности на модернизма в творчеството на Коста Рацин и Богомил Гузел; Проф. Анастасиа Гурчинова представи „Модерното и модернизмът в прозата на Димитър Солев; Проф. Лидия Капушевска – Драгулевска изложи теза за значението на цикъла „Крали Марко“на Блаже Конески.

На работна среща след закриването на конференцията, участниците в Проекта анализираха възможностите за разширяването на изследователската проблематика. Обсъден бе планът за работа през следващата година, утвърдена бе и редколегия на подготвяния сборник с научни изследвания от конференциите в Охрид и София, за участие в който ще бъдат отправени покани и към други учени от двете страни.

26-27 септември, СПА хотел Драгалевци

26 септември (петък)


 • 10.00 Откриване на конференцията
 • Доц.д-р Александър Йорданов – Ръководител на проекта
 • Акад. Милан Гурчинов – Ръководител на проекта
 • Акад. Стефан Воденичаров – Председател на Българската академия на науките
 • Доц.д-р Елка Трайкова – Директор на Института за литература при БАН
 • 10.15 ч. – Първо заседание
  Модератори: Проф. Лидия Капушевска – Драгулевска и Доц. д-р Александър Йорданов
 • Доклади
 • Проф.дфн Никола Георгиев
 • Проф.дфн Никола Георгиев
 • Акад. Милан Гурчинов – „Поетот Ацо Караманов помегу революциjaта и модернизмот“
 • Проф.дфн. Светлозар Игов - Модерно, модернизъм и авангард в южнославянските литератури
 • Проф. Елизабета Шоjлева – „Кука – цел свет. Космополитизмот като темелна вредност на модернизмот: Коста Рацин и Богомил Гузел“
 • Проф.дфн Едвин Сугарев
 • 12.00 Дискусия
 • 13.00 ч. Обяд за участниците и официалните гости
 • 15.00 ч. – Второ заседание
 • Модератори: Проф. Елизабета Шоjлева и Доц.д-р Иван Христов
 • Доклади
 • Проф. Анастасиа Гурчинова – „Модерното и модернизмот в прозата на Димитар Солев“
 • Доц.д-р Александър Йорданов – „Модернизъм и „модерност“ в критическото самосъзнание на българската литература на ХХ век“
 • Доц.д-р Цветанка Атанасова - "Културното мисионерство на кръга "Мисъл"
 • Доц. д-р Сава Сивриев - " Сънят на Пенчо Славейков и "Автобиография" в "Епически песни"(1896) "
 • 16.00 ч. – Дискусия
 • 16.30 ч. – Кафе пауза
 • 17. 00 ч. – Представяне
 • Доц.д-р Елка Димитрова представя: "Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм"
 • Проф.дфн Светлозар Игов представя: „Златомир Златанов и модерният обрат“ - с участието на поета Златомир Златанов.
 • 18:00 Дискусия
27 септември (събота)


 • 10.00 ч. – Трето заседание
 • Модератори: Проф. Анастасиа Гурчинова и Доц.д-р Елка Димитрова
 • Доклади
 • Проф. Лидия Капушевска – Драгулевска – „От локалното до универзалното: Циклусът за Крали Марко на Блаже Конески
 • Доц.д-р Иван Христов – „Яворов и Македония: историята на последния хайдутин“
 • Бисера Дакова – "Отвъд таксономиите (или за спотаеното в антимодернисткия памфлет на Ст. Младенов "Декаденти и семковщина")
 • 11.00 – Дискусия
 • 11.30 ч. – Закриване на конференцията
 • Акад. Милан Гурчинов и Доц.д-р Александър Йорданов
 • 12.00 ч. – Работна среща (само за участниците в Проекта)
 • Обсъждане на план за работа през 2015 г. и следващи изследователски теми и научни проблеми.
 • Организация за издаване на Научен сборник от конференциите в Охрид и София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за българските участници:

Транспорт:

 • 26 септември(петък) – 09.00 ч. на бул. „Арсеналски“ пред Мол Сити Център София /срещу хотел „Хемус“, спирка на метро „Европейски съюз“/ микробус с надпис: „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ!“
 • Автобусна линия: № 93, Автостанция Хладилника – Център по Хигиена. - 09.30 ч. До спирка: Гробищен парк Драгалевци. 20 м. напред след спирката, табела сочеща вдясно – хотел Спа Драгалевци – 200 м.
 • Автобусна линия: № 64, Автостанция Хладилника – Център по хигиена - 09.16 ч. До спирка Гробищен парк Драгалевци. 20 м. напред след спирката, табела сочеща вдясно – хотел Спа Драгалевци – 200 м.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.