Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Институт за литература. Posted in Събития | . Посещения: 4530

Култура, идентичности, съмнения.

Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съставителство и научна редакция: А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 568 с.


Събитието ще се състои на 27.04.2017 г. от 18.30 часа в Американския център на Столична библиотека.


Професор д.ф.н Николай Аретов е един от най-изтъкнатите изследователи на българската литература и култура от ново и най-ново време. Автор е на множество изследвания, между които „Димитър и Рахил Душанови” (1988); „Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията” (1990); „Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления” (1994, 2007); „Българското възраждане и Европа” (1995, 2001); „Васил Попович. Живот и творчество” (2000); „Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век” (2006); „Българска литература. ХVІІІ-ХІХ век. Един опит за история [с Н. Чернокожев] (2006); „Българската литература от епохата на националното възраждане“ (2009); „Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене” (2011); „Софроний Врачански. Живот и дело“ (2017).

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съставителство и научна редакция: А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 568 с.

Сборникът включва текстове на изявени учени от България, САЩ, Великобритания, Италия, Гърция, Македония, Франция, Белгия, посветени на теми, близки до изследователските интереси на проф. Николай Аретов – българската литература през ХVІІІ-ХХ век, с особени акценти върху конструирането на идентичностите, ролята на националната митология и имагологията, на знанието и емоциите при формирането на националната идентичност, важността на превода като културен трансфер през епохата на преход към Новото време, както и значението на отделните личности. В обединените в настоящия сборник текстове изследваните явления са анализирани в техния балкански и европейски контекст, съобразени са с водещите тенденции в хуманитарната наука и несъмнено ще допринесат за доближаването до сложните процеси на изграждането на съвременната култура.

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.