Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите

Институт за литература. Posted in Събития | . Посещения: 3818

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите

25-26 октомври, 2017 г.

Институт за литература, Шипченски проход, 52, бл. 17, голям салон, партер

Сряда, 25 октомври 2017 г.

Откриване: 09:30-10.00 Откриване на конференцията
проф. Йоана Спасова-Дикова – Научен секретар на БАН
доц. Елка Трайкова – Директор на Института за литература, БАН

Таксономията на термините в научната традиция

Председател: Анисава Милтенова

 • 10.00-10.20: Кл. Иванова (СУ София). За терминологичните определения на сборниците, структурирани по календарен принцип
 • 10.20-10.30: Дискусия
 • 10.30-10.50: М. Петрова-Танева (ИЛ София). Терминологични проблеми при дефинирането на агиографските сборници и текстове
 • 10.50-11.00: Дискусия
 • 11:00-11:20 – Кафе пауза

Председател: Вася Велинова

 • 11:20-11:40: М. Крутова (РГБ Москва). Названия и самоназвания в номинативном комплексе славянских рукописных книг XI-XVII вв. (на материале Отдела рукописей Российской государственной библиотеки)
 • 11.40-11.50: Дискусия
 • 11.50-12.10: M.A. Johnson (Hilandar Research Library, Columbus). Describing Slavonic Texts in a non-Slavonic Environment: An Historical Perspective
 • 12.10-12.20: Дискусия
 • 12:20-14:00 ОБЯД

Председател: Аделина Ангушева

 • 14:00-14:20: Р. Станкова (ИЛ София). Проложните жития в южнославянската средновековна книжнина
 • 14:20-14:30: Дискусия
 • 14.30-14.50: Р. Койчева, Ст. Петрова (ИЛ София). Йерархия на химнографските термини: дигитално приложение.
 • 14:50-15:00: Дискусия
 • 15.00-15.20: Е. Коцева (СУ София). ІІ. Палеографски бележки. Addenda et corrigenda
 • 15.20-15.30: Дискусия
 • 15:30-16:00 Кафе пауза
 • 16:00-18:00: Текущи проекти в медиевистиката

Председател: Ралф Клеминсън

Презентации:

 • Milan Mihaljević and Antonio Magdić (Staroslavenski institut, Zagreb). The "Beram" Project of the Centre of Research Excellence for Croatian Glagolitism".
 • Eirini Afentoulidou (OEAW, Vienna). Daily Life and Religion: The Vienna Euchologia Project
 • Дискусия

Коктейл в хотела на БАН, ресторант

Четвъртък, 26 октомври 2017 г.

Терминология и реален текст в ръкописите

Председател: Антоанета Гранберг

 • 10.00-10.20: В. Г. Подковырова (БРАН Санкт Петербург). Указатели вариантов названий глав и инципитов Откровения Иоанна Богослова как поисковый аппарат и основа для изучения редакций текста
 • 10.20-10.30: Дискусия
 • 10.30-10.50: Ж. Левшина (РНБ Санкт Петербург). Понятие «нежит» в славянских молитвах и текстах иных жанров (по рукописным источникам XI-XIX вв)
 • 10.50-11.00: Дискусия
 • 11:00-11:20 – Кафе пауза
 • 11.20-11.40: R. Cleminson (Oxford). Text or paratext? The Synopsis Apostolorum of Dorotheus of Tyre
 • 11.40-11.50: Дискусия
 • 11.50-12.10: A. Angusheva (Manchester University). Hybridity, Homiletics and Genre in the Late Byzantine and Balkan Slavic Tradition: Gregory Tsamblak, His Sources and His Works
 • 12.10-12.20: Дискусия
 • 12:30-14:00 ОБЯД

 • Председател: Елисавета Мусакова

 • 14:00-14:20 Д. Атанасова, Д. Гочева (СУ София). Антични философски категории в Симеоновия сборник
 • 14:20-14:30: Дискусия
 • 14.30-14.50: Petra Stankovska (University in Ljubljana). Проблематика формы и традиции собственных имен в старославянском переводе Библии и хорватских глаголических памятниках
 • 14:50-15:00: Дискусия
 • 15.00-15.20: Вадим Витковский, Мария Витковская (Берлин). Историческая Палея и ее рецепция у греков и славян: История патриарха Авраама в поэме Г. Хумноса и в южнославянских сборниках смешанного содержания
 • 15.20-15.30: Дискусия
 • 15.30-15.50: A. Miltenova (IL Sofia). The term 'apocryphon' and concrete texts in the palaeoslavic studies
 • 15.50-16.00: Дискусия
 • 16.00-16.30: Кафе пауза
 • 16:30-18:00 Кръгла маса: Проблеми на дигиталните тезауруси и глосарии Презентация на проекта “SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина” (http://www.scripta-bulgarica.eu/bg)

Председатели: Андрей Бояджиев (СУ София), Дейвид Бирнбаум (University in Pittsburgh)

Участници: А. Милтенова, Б. Христова, Е. Мусакова, М. Димитрова, Д. Радославова, К. Стефанов, А. Георгиев, М. Пелтеков, А. Григоров и всички участници в конференцията

18:00 Заключителни бележки

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.