Гетов, Доротей

Институт за литература. Posted in Именник | . Посещения: 6162

доц. д-р Доротей Гетов

Име: Доротей Найденов Гетов
Дата на раждане: 14 януари 1953
Място на раждане: с. Беглеж
Телефон: 979 39 96

Област на научни интереси: Византийските оригинали на преводните произведения
в старобългарската литература; история на византийското право; византийска химнография и литургика; византийска филология.
Образование:
1999 Защита на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "доктор" на тема "Непубликуваните схолии към Синопсиса на Василиките (Ръкописна традиция, анализ на състава на сбирката и критическо издание)"
1988 - 1989 Специализация по история на византийското право към Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" и следдипломна квалификация към Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"
1972 - 1979 Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултет "Западни филологии", специалност английска филология (1972-1975 г.) и специалност класическа филология (1975-1979 г.)

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА:

Институт за история на европейското право "Макс Планк" към Гьотингенската академия на науките - Фракнкфурт на Майн, секция "Византийски правни извори:
дек. 1990, септ.1991-февр. 1992, окт.-дек. 1995, ян. 1997, ян. 1998, ян. 1999, ян. 2000 г., ян. 2001, ян. 2003, ян.-февр. 2004, ян.-февр. 2005
Австрийска академия на науките
окт.-дек. 2003
Център за византийски изследвания, Вашингтон
септ. 2001 - май 2002
Линкълн Колидж, Оксфорд
юли 1997
Солунски университет
юни 1993

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2005 - Научен сътрудник в секция "Стара българска литература"
1999 - 2005 литературовед в секция "Стара българска литература"
1995 - 1997 стипендиант на фондация "Елена и Иван Дуйчеви" - Църковен историко-архивен институт
1990 - 1994 сътрудник в център "Иван Дуйчев"
1979 - 1983 преподавател по старогръцки език в Националната гимназия по древни езици и култури

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

1990 - 1994 Член на българо-гръцкия екип за съставяне на пълния каталог на гръцките юридически ръкописи, съхранявани в центъра "Иван Дуйчев"
1995 - 1997 Работа по съставяне на кратък опис на гръцките ръкописи в Църковния историко-архивен институт
2000 - досега Старобългарската литература в контекста на византийската и славянските средновековни литератури, Институт за литература, БАН.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги

В чужбина
 • Catalogue des manuscripts grecs juridiques deposes au Centre de recherches slavo-byzantines "Ivan Dujcev" de l'Universite "St. Clement d'Ohrid" de Sofia / Dorotei Getov, Vassilis Katsaros, Charalambos Papastathis. - Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, 1994.
  (Отзиви: Sudost-Forschungen 55 (1996) 514-515; Scriptorium 1997, 1 p. 59;
 • Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 49 (1999) 412-413; Byzantinische Zeitschrift 94 (2001) 719-721; Moschovia 1 (2001) 549-550.)
 • A Catalogue of Greek Liturgical Manuscripts in the "Ivan Dujcev Center for Slavo-Byzantine Studies". - Pontificio Instituto Orientale, Roma 2007 [= Orientalia Christiana Analecta no. 279], 618 p. (на англ. ез.)
 • В България

 • A Checklist of the Greek Manuscript Collection at The Ecclesiastical Historical and Archival Institute of the Patriarchate of Bulgaria. - Sofia : University of Sofia Press, 1997.
  (Отзиви: Scriptorium 1998, 1 p. 48-49; Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), 203.
 • A Catalogue of Greek Manuscripts in the Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences. - Sofia, 2010, 102 pp.

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина
 • Codex Serdicensis graecus EHAI 803 - a Codex Pacurianeus ? // Byzantion 69 (1999): 58-64.
  (Отзив: P. J. Fedwick, Bibliotheca Basiliana Vniversalis, vol. V, Studies of Basil of Caesarea and His World: an Annotated Bio-Bibliography, Turnhout 2004, p. 877.)
 • Incipitarium for the Apparently Unedited Liturgical Canons as contained in the Greek Manuscripts, kept in Bulgarian Libraries. // Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, III s., 1 (2004): 93-114.
 • Eine Scholiensammlung zur Synopsis Basilicorum Maior. // Fontes Minores XI [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 26], Frankfurt/Main, 2005: 325-413.
  (Превод от български на немски на дисертационeн труд, защитен в София през 1999 г.)
 • Florilegium Mosquense: an Edition. // Revue D'Histoire des Textes. n.s. Tome I (2006) 1-36.
 • Fragmenta Serdicensia Lost and Found', Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik 56 (2006): 245-260.
 • (with Maria Yovcheva) 'The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition'. // Byzantino-slavica LXVI 1-2 (2008): 139-166.
 • The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. // Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, III s., 6 (2009), pp. 67-118.
 • Andreas Schminck und Dorotei Getov, Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts. Teil II. Die Handschriften des kirchlichen Rechts I (Nr. 328 – 427) [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 28], Frankfurt am Main 2010, pp. XXVI + 397.
В България
 • „Шест славяно-гръцки палимпсестни фрагмента”, в: Пение мало Георгию. Сборник в чест на проф. Георги Попов, София 2010, с. 537–546.
  • Византийският паметник Florilegium mosquense и неговите славянски преводи / Анисава Милтенова, Доротей Гетов. // Доклади на международната конференция "Византийското културно наследство и Балканите", Пловдив, 6-8 септември 2001. - Пловдив, 2002, с. 305-320.

  ІІІ. Учебници и учебни помагала

  • Старогръцки език за 11 клас / Доротей Гетов, Румен Стефанов. - София : Народна просвета, 1990. - 2. изд.

  Контакти Contacts

  Институт за литература
  Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.