ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Министерство на образованието и науката обявява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в Университет „Болоня“, Италия, Форли; в Университет „Адам Мицкевич“, Полша, Познан; в Университет „Екс-Марсилия“, Франция, Марсилия.

Крайният срок за подаване на документи е 2 юли (петък) 2021 г.

Приложени са обявата, формулярът и заявлението за участие в процедурата