ПРОЕКТ Българска литература, създадена от жени – история, статус, тенденции

home_DTixt3_W7mbp_BcEZVD_j.jpg

Ръководител на проекта: доц. д-р Людмила Христова Малинова

Проектът стартира през 2013 г.

До 2019 г. в него са участвали през различни години 24 изследователи от Института за литература: Аделина Германова, Албена Иванова, Александра Антонова, Андрей Ташев, Андриана Спасова, Анна Алексиева, Боряна Владимирова, Вера Хинчева, Елена Борисова, Емил Димитров, Емилия Алексиева, Иван Христов, Людмила Хр. Малинова, Мариета Иванова-Гиргинова, Недка Капралова, Николай Аретов, Николай Кирилов, Пенка Ватова, Пламен Антов, Радослава Станкова, Радостин Русев, Росица Чернокожева, Румен Шивачев, Цветанка Атанасова.

Проектът е бюджетно финансиран.

Някои от проявите се осъществяват в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - Българска асоциация на университетските жени (БАУЖ).

Проектът изследва творческото присъствие на жените в българската литература, анализира се художественото наследство както на утвърдени писателки, така и на останали в сянката на историята, осмисля се в контекста на литературата и културата, популяризира се чрез научни издания и форуми.

За периода 2013 – 2019 г. са издадени два научни сборника: „Жените в българската литература и култура“ (2018, съставители: Людмила Хр. Малинова, Кристина Йорданова, Маринели Димитрова) и „Елисавета Багряна. 125 години от рождението й“ (2019, съставители: Людмила Хр. Малинова, Кристина Йорданова, Маринели Димитрова); Съставен е тематичен брой на сп. „Библиотека“ – „Вестник на жената (1921 – 1944). Ракурси към женското“ (2015, кн. 1, съставители: Людмила Хр. Малинова, Росица Чернокожева); Издадена е книгата с автор Людмила Хр. Малинова – „Лирически изяви на българката. XIX – началото на XX в.“ (2017); Осъществени са множество публикации по темата на проекта; Проведени са четири национални научни конференции: „Вестник на жената (1921 – 1944). Ракурси към женското“ – 27.11. 2014 г.; „Жените в българската литература, култура и история“ – 20-21. 10. 2016 г.; Национален форум, посветен на 125-годишнината от рождението на Елисавета Багряна – 12 -13.11. 2018 г. и Втора национална научна конференция „Жените в българската литература и култура“ – 27-28. 11. 2019 г.

19 юни 2020 г.
доц. д-р Людмила Хр. Малинова