Обществени поръчки, открити през 2018 г.

Институт за литература. Posted in Профил на купувача

Съобщение за обявена обществена поръчка с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ включващ 2 обособени позиции: 1. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз. 2. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите на Република България.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0015

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya /otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_ sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri /osiguryavane_na_samoletni_bileti_za_prevoz_po_v_zduh_na_p _tnici_i_bagazh_pri_p_tuvaniya_v_stranata _i_drugi_d_rzhavi_chlenki_na_evropejskiya_s_yuz _za_nuzhdite_na_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_ postizheniya_nasledstvo_bg

Дата на публикуване: 23.07.2018

Съобщение за обявена обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски и офис материали; Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0014

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya /otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/ otkriti_proceduri/periodichna_dostavka_na_hartiya_kancelarski_materiali_i_ofis_konsumativi_za_ nuzhdite_na_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_postizheniya_nasledstvo_bg

Дата на публикуване: 23.07.2018

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015

Институт за литература. Posted in Профил на купувача

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за реда и условията за възлагане на обществена поръчка за доставка – открита процедура по чл. 14, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на технически и програмни средства за дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"
Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.