Обществени поръчки, открити през 2018 г.

Институт за литература. Posted in Профил на купувача | . Посещения: 88

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”

Преписка идентификационен номер: ОП-5-2018 г.

Дата на създаване: 08.12.2018 г.

Възложител: Институт за литература към БАН.

Преписка в АОП Номер: 01490-2018-0001.

Решение номер РД-08-728 от 03.12.2018 г. за откриване на процедурата

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Обявление за поръчка изх. номер РД-08-732 от 03.12.2018 г.

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Документация за участие в процедурата - ZIP

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Съобщение за обявена обществена поръчка - Публично състезание - с предмет: „Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради”.

Поръчката е по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0019

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/publichni_s_stezaniya

Дата на публикуване: 1.10.2018

Съобщение за обявена обществена поръчка – Открита процедура по ЗОП - с предмет: „ Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01”.

Поръчката е по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0024

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izp_lnenie_na_merki_za_informaciya_i_publichnost_za_nuzhdite_na_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_postizheniya_nasledstvo_bg

Дата на публикуване: 25.10.2018

Съобщение за обявена обществена поръчка с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ включващ 2 обособени позиции: 1. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз. 2. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите на Република България.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0015

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya /otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_ sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri /osiguryavane_na_samoletni_bileti_za_prevoz_po_v_zduh_na_p _tnici_i_bagazh_pri_p_tuvaniya_v_stranata _i_drugi_d_rzhavi_chlenki_na_evropejskiya_s_yuz _za_nuzhdite_na_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_ postizheniya_nasledstvo_bg

Дата на публикуване: 23.07.2018

Съобщение за обявена обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски и офис материали; Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0014

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya /otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/ otkriti_proceduri/periodichna_dostavka_na_hartiya_kancelarski_materiali_i_ofis_konsumativi_za_ nuzhdite_na_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_postizheniya_nasledstvo_bg

Дата на публикуване: 23.07.2018

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.