Русистика

Институт за литература. Posted in Русистика | . Посещения: 8407

І. Актуални научни проекти

Руската литература в българското интернет пространство: текстове и четене
Ръководител: доц. д-р Р. Русев.
Проектът има за цел да изследва въздействието на интернет върху обществото, културата и литературата, върху междукултурните отношения, както и новите възможности за литературно творчество в мрежата, всички съвременни предизвикателства към класическите начини на създаване и четене на художествени текстове. Предмет на по-специален интерес са въпросите, свързани със значението на проблема за авторството, с характеристиките на новият тип читател на руска литература в мрежата, с паралелното съществуване на печатна и електронна книга и разликите в експонирането на електронната книга спрямо печатната и т.н.
Проведена е международна научна конференция "Руската литература в интернет: текстове и четене" (30 октомври 2008 г.).

Дискурсът на соцреализма: грузинският и българският текстов опит (съвместен проект с Института за грузинска литература в Тбилиси - Грузия).
Ръководител: гл. ас. д-р Йордан Люцканов.
Като първи съвместен проект между двете страни неговата цел е да проучи темата за социалистически реализъм, като се установят близостите и оттласкванията в двете литератури. В рамките на проекта се предвижда провеждане на международна научна конференция и издаване на сборник статии, както и на христоматия с образци на соцреализма (литература; изкуства, ландшафт: фотографии, репродукции и др.).

ІІ. Финализирани научни проекти

Руската литературна емиграция в България (20-те - 40-те години на XX век)
Ръководител: доц. д-р Радостин Русев
Проектът е замислен като естествено продължение на няколкогодишната изследователска работа на секция "Руска литература", имаща за обект културата, изкуството, науката на руската емигрантска диаспора в България през 20-те и 40-те г. на XX век. Предвижда се в него да бъдат застъпени и отразени направените допълнения към предишни разработки, както и резултатите от най-новите проучвания по същите проблеми. Проектът е отворен и за по-нататъшно актуализиране и разрастване, би могъл да стане основа за бъдещи изследвания върху един все още недокрай анализиран, свързан пряко с българската културна действителност пласт от руската култура. Изследователската работа е финализирана през 2007 г. Завършени са "Речник на руската емигрантска периодика в България (1920-1943 г.)" и сборник с научни изследвания за руската литературна емиграция у нас през 20-те - 40-те г.на ХХ век. Публикуван е научен сборник „Междукултурната комуникация и руските литературни модели” (2006) с материали на български и руски език от проведената през април 2005 г. в София Международна научна конференция на МАПРЯЛ.

Руският повествователен канон ХVІІІ-ХХІ век
Ръководител доц. д.-р Христо Манолакев (2001-2004)
Проектът предлага модерен медологически прочит на класически теми от историята и поетиката на руската литература. В неговите рамки е публикувано монографичното изследване на Христо Манолакев "А. С. Пушкин и неговите "Повести на Белкин" (2001).

Теодор Траянов и немскоезичната литуратура
Ръководител проф. дфн Стоян Илиев (2001-2003)
Проектът изследва творчеството на Теодор Траянов от гледна точка на влиянието на немската литература върху неговата поетика. Публикуван е сборник "Теодор Траянов и неговата епоха" (2008) с материалите от проведената международна научна конференция.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.