Издания

Институт за литература. Posted in Инфо | . Посещения: 8374

Списание "Литературна мисъл", издание на Института за литература при БАН, е основано през 1957 година. То е единственото българско академично издание за литературна теория, история, критика и компаративистика. "Литературна мисъл" се наложи като дискусионен форум в областта на литературознанието и хуманитаристиката.
Списание "Литературна мисъл" е отворено за интердисциплинарни изследвания и разглеждане на мултикултурни наблюдения, стреми се да представя образа на различни национални литературоведски школи. Списанието е призвана да бъде методологически коректив и арбитър в шумни и разгорещени дискусии, да изследва реториката, която маскира логиката в постмодерната епистемология.
Списание "Литературна мисъл" смята за постоянна своя тема проблематизирането на традиционното литературознание и неговите обобщения.
Списанието има и on-line версия на адрес: http://litmis.eu

Поредицата "Старобългарска литература" започва с издаването на два сборника през 1971 и 1977 г., посрещнати с голям интерес от научната общественост. От 1978 г. изданието става периодично. Досега са отпечатани 34 книжки. В момента поредицата излиза в една книжка годишно.
В нея се публикуват изследвания върху старобългарската литература и култура, обнародват се неиздадени паметници на старобългарската книжнина или техни новооткрити преписи; рецензии, обзори, библиография. Поддържат се пет рубрики; водещите материали са от литературноисторически, културноисторически и извороведско-тектологически тип. В съответствие с неизменния международен интерес към книжовното наследство на Средновековна България в поредицата редовно участват и чужди учени. Материалите се поместват на български, руски или английски език.
За печат се приемат текстове в обем до 20 стандартни страници (по 1800 знака), представени на дискета (формат Word 7.0 или Word 6.0) и на хартиено копие.

Годишникът "Scripta & e-scripta" стартира през 2003 г. като печатен форум за интердисциплитарни медиевистични изследвания. Акцентът на изданието е върху проучването на средновековното писмено наследство със средствата на компютърните технологии. Първостепенно място е отредено на материалите, свързани с компютърна лингвистика и с компютърно програмиране в областта на медиевистиката. Наред с това, Scripta & e-scripta публикува преглед и рецензии за новоизлезли книги с медиевистична насоченост, информации за проекти и др.
Една от най-важните рубрики в списанието е "Дебюти", която е израз на подчертания стремеж на екипа да стимулира интереса и активността на младите изследователи-медиевисти.
Scripta & e-scripta е насочено към студенти, преподаватели и широк кръг специалисти от всички сфери на медиевистичното познание в България и чужбина.
Списанието приема публикации на английски, немски, френски и руски езици, придружени с кратко резюме на български и неголяма биографична бележка за автора.
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В миналото са излизали и следните периодични издания на Института:
Известия на Института за литература (1948-1972)
Литературна история (излезли са 17 книжки в периода от 1977 до 1988)
Сравнително литературознание (излезли са 9 книжки в периода от 1982 до 1989)

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.