Радославова, Диляна

Институт за литература. Posted in Именник | . Посещения: 4815

гл. ас. д-р ДИЛЯНА РАДОСЛАВОВА

Име: Диляна Радославова Петрова
Дата на раждане: май 1970
Място на раждане: Русе
Е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Област на научни интереси: теория и история на старата българска литература, славянска палеография
Образование:
1989-1995 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет Славянски филологии, специалност - българска филология, втора специалност - културология
1983-1988 Математическа гимназия "Баба Тонка", гр. Русе, специалност - оператор-програмист на електронно-изчислителни машини

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2001- Сътрудник за България на International Medieval Bibliography. University of Leeds, Great Britain
1999 - 2000 научен асистент, Университета в Портсмут, Великобритания
1999 - докторант на самостоятелна подготовка по тема: Репертоарът на българските ръкописни паметници от ХVІІ в. като извор за изследване на историята на книжовните центрове
1995 - литературовед в Секцията по стара българска литература, Институт за литература при БАН

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Международна лятна школа "Дигитализиране на средновековни ръкописи и старопечатни книги" (София 1999)

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

1995 - досега История на старобългарската литература: Извори и изследвания, индивидуална тема: "Български книжовници и книжовни центрове през ХVII век"
1995- досега Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства, индивидуална задача: описание и изследване на литургически ръкописи
1996 - досега Компютърно описание и обработка на средновековни славянски ръкописи и старопечатни книги
1998 -2000 Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи" (Институт за литература, Университета в Питсбърг), индивидуална задача: експериментиране на възможностите за описание и анализ на текстове със сложна структура
1999 - 2000 Старопечатни кирилски и глаголически книги до 1701 г. в Британските и Ирландските колекции (Британска библиотека, Университета в Портсмут); участие в съставянето на каталог
2003 - 2007
Християнска агиология и езически вярвания” (компютърна база данни за кирилски ръкописи)”, индивидуална задача: химнографски текстове за св. Иван Рилски
2003 - Електронни описания и каталози на кирилски ръкописи (Институт за литература, Британската библиотека – Лондон)

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги

В чужбина

 • Cyrillic Books Printed before 1700 in British and Irish Collections. A Union Catalogue. Compiled by R. Cleminson, C. Thomas, D. Radoslavova, A. Voznesenskij. London: The British Library, 2000. XLVII+172+16 ill. ISBN 0 7123 4709 7.

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 • Towards the portrait of Gabriel, the Athonite Protos of the first halph of the 16th century: the Russian connection. // Love of learning and devotion to God in Orthodox monasteries. 5th International Hilandar conference. Selected proceedings. - Beograd/Columbus, 2006, p. 191–197.

В България

 • Още за ръкопис №971 от НБКМ. // Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. - Шумен : УИ "Епископ Константин Преславски", 1996, 106-118.
 • SGML Tagging of Complex Texts in Old Slavic Liturgical Manuscripts. // Text Variety in the Witnesses of Medieval Texts. Proceedings of the Conference, Sofia, 21-23 September, 1997. - Sofia, 1998, 164-166.
 • Отношение между образ и текст в ръкописи НБКМ 240, 601, 621, 971 и 972. // Медиевистика и културна антропология : Сборник в чест на 45-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. - София, 1998, 361-370.
 • Biblical Readings in Medieval Slavonic Manuscripts: one SGML Model. // Digital Preservation of Medieval Manuscripts and Early Printed Books. Abstracts. - Sofia 1999, p. 10.
 • Problems Concerning the Computer Description and Processing of Slavic Manuscripts of Euchlogical Type with the Help of TSM (A typology of Bulgarian trebnici in the 17th century. Preliminary results). // SGML and Slavic Manuscripts: Problems and Perspectives. - Sofia 2000, 170-204.
 • Някои аспекти на взаимоотношението между текст и паратекстово поле през Средновековието (Приписката с тератоморфно изображение в ръкопис Roe 27 (S.C.273) от Бодлеанската библиотека). // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 90 (9) за 2000, 2001, с. 335-349.
 • A unified model for the description of Medieval manuscripts? // Computational Approaches to the Study of Early and Medern Slavic Languages and Texts, Sofia 2003, p. 113-135. (съвм. Публикация с А. Милтенова и А. Бояджиев).
 • Чинът за опело и погребение през Светлата седмица в българската ръкописна традиция от XVII век. // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Ст. Кожухаров. - София, 2003, 157-177.
 • The scribal centre at the village of Adzhar in the 17th century. New data. // Scripta&e-Scripta, 2, 2004.
 • Култът към св. Йоан Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVII век. // Стара българска литература, кн. 33-34, 2005, с. 247–262.
 • Книжовните средища в българските земи през ХVІІ в. Специфика на ръкописната продукция. // Слово и вяра. Международна научна конференция. 90 години от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 октомври 2004 г. Стара Загора. - Велико Търново, 2007, 311-325.

ІІІ. Други

 • Международна конференция и семинар "Електронно описание и издание на славянски извори". // Българистика, 5/2002, с. 16-17
 • И. И. Калиганов. Георгий Новий у восточных славян. Москва, Издателство "Индрик", 2000. ISBN 5-85759-122-8. 800 с. // Scripta&e-Scripta, 2, 2004. (анотация)
 • Scripta&e-Scripta. // Българистика, 7, 2003, с. 105-108. (рецензия)
 • Computational Approaches to the Study of Early and Medern Slavic Languages and Texts, Sofia 2003. // Българистика, 7, 2003, с. 109-113. (рецензия)
 • Нихоритис, Константинос. Славистични и българистични проучвания [Nichoritis, Konstantinos. Works in Slavistics and Bulgaristics]. Велико Търново: Праксис, 2005, 318 p. // Scripta&e-Scripta, 3–4, 2006, р. 364–368. (на английски)

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.