Информационен център за литературна библиография

Институт за литература. Posted in Структура | . Посещения: 8830

Информационният център за литературна библиография изготвя и предоставя аналитична библиография на публикации в българския периодичен печат и непериодични сборници: на и за българска и преводна художествена литература и литературознание: теория, история на литературата, сравнително литературознание.
Хронологически данните обхващат времето от създаването на българския периодичен печат до наши дни и са организирани в персонална картотека.

Избрани публикации:

 • БЪКЛОВА, Катя и др. Библиография на трудовете на сътрудниците на Института за литература / Катя Бъклова, Катя Янева. // Лит. мисъл, 1968, N 3, с. 144-159.
 • БЪКЛОВА, Катя и др. Библиография на трудовете на акад. Пантелей Зарев от 1933 до 1973 г. / Катя Бъклова, Катя Янева. // Литературен процес и художествено творчество. Сб. - София, 1974. с. 299-318.
 • ВЕЛИНОВА, Ели и др. Библиография на трудовете на чл.-кор. проф. д-р Емил Георгиев от 1928 -1969 г. / Ели Велинова, Катя Бъклова. // Известия на Инст. за лит., 1972, кн. ХХI, с. 465-484.
 • ИЛИНОВА, Донка. Библиография на сп. "Литературна мисъл" 1957-1976 г. / Донка Илинова. - София : Изд. на БАН, 1977. - 94 с.
 • РАЛЕВА, Диана. Украiнська лiтература в Болгарii / Диана Ралева. - // Украiнська лiтература в загально-славянскому свiтовому лiтературному контекстi. Т. V. Київ, 1994, с. 8-156.
 • РАЛЕВА, Диана. Изследвания на чуждестранни българисти в областта на българското литературознание и художествена литература, издадени в България през 1944 - 1981 г./ Диана Ралева. // Л и т. история, 13, 1985, с. 109-135.
 • РАЛЕВА, Диана. Ефрем Каранфилов : Библиогр. / Диана Ралева. - // Критика, есеистика, народопсихология. Юб. сб. В чест на чл. кор. Е. Каранфилов. София, 1988, с. 283 - 304.
 • ЦВЕТАНОВА, Елена. Библиография на творчеството на Людмил Стоянов / Елена Цветанова. // Людмил Стоянов. Изследвания и статии за творчеството му. - София, 1961, с. 339-346.
 • ЦВЕТАНОВА, Елена. Библиография на трудовете на акад. Георги Цанев (1966-1976) / Елена Цветанова. // Проблеми на новата българска литература. - София, 1978, с. 348-353.
 • ЦВЕТАНОВА, Елена. Библиография на трудовете на проф. Георги Цанев (1966-1976) / Елена Цветанова. // Известия на Инст. за литература, 1966, N 18-19, с. 415-436.
 • ЦВЕТАНОВА, Елена. Научните публикации на сътрудниците на Инст. за литература (1948-1964) : Библиогр. преглед / Елена Цветанова // Л и т. мисъл, 1964, N 4, с. 184-192.
 • ЦВЕТАНОВА, Елена и др. Творческото дело на Антон Страшимиров. 1889-1937 / Елена Цветанова. // Страшимиров, Антон. Съчинения. Т. 7. - София, 1963, с. 491-570.

Научно-изследователски проекти:

Информационно-библиографско осигуряване на научно-изследователския процес и издателската дейност на Института за литература.

Излезли от печат:
Публикации на Института за литература 2000 - 2001: Библиографски бюлетин №1. - София : Издателски център Боян Пенев, 2003.
Отзив: Първият библиографски бюлетин. // КИЛ (Варна), №8, 16-30 юни 2003, с. 7

Публикации на Института за литература 2002 - 2003: Библиографски бюлетин №2. - София : Издателски център Боян Пенев, 2004.

Публикации на Института за литература 2004: Библиографски бюлетин №3. - София : Издателски център Боян Пенев, 2005.

Публикации на Института за литература 2005: Библиографски бюлетин №4. - София : Издателски център Боян Пенев, 2006.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.