Секция Нова и съвременна българска литература

Институт за литература. Posted in Структура | . Посещения: 14865

Проблематика:

Покрива 120 години литературна история – периода, в който националната ни литература се създава, развива, бележи върхови постижения и откроява емблематични личности в условия на независима българска държава. Основните изследователски цели са: издирване на литературно-исторически факти, съвременно осветляване на личности и явления; проучване на литературни течения и кръгове, на развойни процеси; тяхното интерпретиране, проблематизиране и систематизиране, за да се очертаят в исторически план същността, характерът, насоките на българската литература през периода. Основна задача е създаването на академичен речник на новата българска литература.

Избрани публикации:

 • Речник на българската литература. Т.1-3 (1976-1982).
 • Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 г.
  Кн. 1. Теория. Роман. Драма (1979).
  Кн. 2. Поезия. Повест. Разказ (1980).
  Автори: Тончо Жечев, Ваня Бояджиева, Кръстю Куюмджиев, Здравко Петров, Елка Константинова
 • Речник по нова българска литература 1878–1992 (1994).
 • Периодика и литература. Т. I–V (1985, 1993, 1994, 1995, 1999).
 • Издадени са около 40 анкети с известни български писатели, поети и литературни критици от различни поколения (от Дора Габе и Елисавета Багряна до Петър Караангов и Леда Милева)
 • Ivan Mladenov. "Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce's Marginalia" (публикувана от и-во Routledge, Taylor and Francis Group, 2006)
 • Ivan Mladenov."An Anthology of Bulgarian Literature", съредактор с професор Henry R. Cooper от Indiana University, публикувана от "Тhe South East European Studies Association" в САЩ, през 2006 излязла като отделна, самостоятелна книга в Slavica Publishers в 2007 г.

Сборници със статии, посветени на юбилейни годишнини на български творци:

 • Никола Вапцаров. Нови изследвания (1970).
 • Никола Вапцаров. Нови изследвания и материали (1980).
 • Елин Пелин. Сто години от рождението му. Нови изследвания (1978).
 • Захари Стоянов. Нови изследвания и материали (1980).
 • Йордан Йовков. 1880-1980. Нови изследвания (1982).
 • Критика. Есеистика. Народопсихология. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. Ефрем Каранфилов (1988).
 • Гео Милев. Нови изследвания и материали (1989).
 • Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева (1997).
 • Владимир Василев личност, дело, съдба (1997).
 • Книга за Талев (1998).
 • 120 години Пейо Яворов (2000, 2002).
 • На времето завоите опасни. Юбилеен сборник за Пеньо Пенев (2001).
 • Битие и идентичност. Цветан Марангозов – поетът, писателят, драматургът (2002).
 • Йордан Йовков. 120 години от рождението му. Нови изследвания (2002).
 • Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания (2003).
 • Метафизика и култура. Погледи към света на Стефан Гечев (2003).
 • Боян Пенев. Нови изследвания. 120 години от рождението му (2003).
 • Вечните страсти български. Почит към Тончо Жечев (2004).
 • Мостове : Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев (2005).
 • Класика и авангард : Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. дфн Иван Сарандев (2006).
 • Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Проблеми на българската литература през ХХ век : Сборник в чест на проф. Елка Константинова (2006).

Монографии:

 • Георги Цанев. Страници от историята на българската литература в четири тома. (1967-1975); Историческият роман в българската литература (1976).
 • Милена Цанева. Иван Вазов в Пловдив (1966); Петима поети (1974); Иван Вазов. Поетически път (1992).
 • Стоян Каролев. Жрецът воин. Т. 1-2. (1976, 2 попр. и доп. изд. 1981); Неутолимият. Книга за Емилиян Станев (1982) .
 • Ефрем Каранфилов. Българи. Ч. 1-2. (1968–1971, 2 изд.1973, 3 изд. 1980); Антон Страшимиров и душевността на българина (1979, 2 изд. 1987); Книга за народната съдба. Записки по българските въстания (1983).
 • Минко Николов. Кризата в модерния западен роман (1961); Антон Страшимиров. Монографичен портрет (1965); Профили и проблеми. Студии и статии за българската литература (1989).
 • Елка Константинова. Георги Райчев. Жизнен и творчески път (1982); Българският разказ от вчера и днес (1987) ; Въображаемото и реалното. Фантастиката в българската художествена проза (1987); Какво ще кажем ние на младите сърца (2002).
 • Тончо Жечев. Идеи на прозата (1967); Българският Великден или страстите български (1975, 1976, 1980, 1985, 2000); Въведение в изучаването на новата българска литература (1878-1944) (1990).
 • Здравко Петров. Силуети на любими автори (1978); Творци от няколко поколения (1984); Приказници (1990).
 • Кръстьо Куюмджиев. Певец на своя живот. Книга за Кирил Христов (1974, 1980); Димитър Димов. Монография (1987).
 • Сабина Беляева. Време, литература, човек. Наблюдения върху съвременната българска проза (1986).
 • Иван Сарандев. Книга за Дора Габе (1974); Пенчо Славейков. Естетически и литературно-критически възгледи (1977); Йордан Йовков. Жизнен и творчески път (1986); Българската литература (1918-1945). Т. 1. (2004).
 • Йордан Василев. Иван Хаджийски в българската култура (1988).
 • Любомир Стаматов. Асен Разцветников. Литературно-критически очерк (1978); Д-р Кр. Кръстев. Личност и критическа съдба (1987).
 • Цветанка Атанасова. Кръгът “Мисъл” (1991).
 • Вихрен Чернокожев. Безпощадният мечтател. Страници за Димитър Подвързачов (1986); Врати към смисъла (2000); Другият бряг на думите (2002).
 • Свилен Каролев. Атанас Далчев (1988).
 • Едвин Сугарев. Българският експресионизъм (1988).
 • Александър Йорданов. Своечуждият модернизъм (1993).
 • Иван Младенов. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм (1997).
 • Eмилия Алексиева. Реката на живота. Поетиката на А. И. Куприн (1998).
 • Богомил Попов. Плявата и зърното на човешката проза (1999).
 • Людмила Малинова. Български поетеси между двете световни войни (1999).
 • Елка Трайкова. Българските литературни полемики (от началото на ХХ век до 70-те години на ХХ век) ( 2001).
 • Пенка Ватова. Корените и короната. Списание “Хемус” – между емблемите на малцинството и белезите на приобщаването (2001).
 • Ивайло Христов. Йордан Стубел (2001).
 • Мариета Иванова-Гиргинова. Лабиринтът на драмата (2002).
 • Елка Димитрова. Изгубената история (Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ век – Г.Милев, Н. Фурнаджиев, Н. Лилиев, А. Далчев) (2002).

Научно-изследователски проекти:

Периодика и литература
Ръководител: доц. д-р Пенка Ватова.

Актуални прочити на новата и съвременната българска литература.
Ръководител: доц. д-р Александра Антонова

Енциклопедичен речник на новата българска литература (1878 - 2000) в три тома.
Ръководител: доц. д-р Вихрен Чернокожев

Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки.
Ръководител: н.с. дфн Е. Сугарев

Литература и политика
Ръководител: доц. д-р Вихрен Чернокожев

Литературата в парадигмата на културния диалог България/Русия (съвместен проект с Института за руска литература "Пушкински дом", Санкт Петербург).
Ръководители: доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова и проф. Всеволод Багно.

100 години от рождението на Асен Христофоров (съвместен проект с Национален литературен музей, Център за либерални стратегии, Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Централен държавен архив, Българска народна банка).
Ръководител: проф. дфн. Николай Аретов

Проблемна група:

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.