Трайкова, Елка

Институт за литература. Posted in Именник | . Посещения: 6643

доц. д-р Елка Трайкова

Име: Елка Савова Трайкова
Дата на раждане: юли 1959 г.
Място на раждане: гр. Червен бряг, обл. Плевенска

Област на научни интереси: Филология. История на Новата и съвременна българска литература
Образование:
1981 Висше образование
„Българска филология" - СУ „Св. Климент Охридски"-1981 г.
1982-1983 специализация в Катедрата по съвременна българска литература на СУ „Св. Кл. Охридска" - защитена научна разработка на тема „Тенденции в съвременната българска поезия на 60-те години на XX в."
1983 редовен аспирант в Института за литература към БАН
1987 Защитена докторска дисертация на тема „Литературният периодичен печат през 20-те години на Χ X в."
1988 Научен сътрудник в секция „Нова и съвременна българска литература" в Института за литература
2001 Старши научен сътрудник II степен в същия Институт.

МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ:

Институт за литература при БАН
2003 - 2012 завеждащ Секция „Нова и съвременна българска литература"
2001 - 2012 Научен секретар на Института за литература.

НАУЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • Ръководител на научен проект „Периодика и литература", в рамките на който са издадени 5 тома от едноименната поредица. (1990 - 2003 Г.)

Участие (през последните 5 години) в следните научни проекти:

 • „Героят - центрове и следи в културната памет" - Съвместно съсСловашката академия на науките. (2006-2009 г.)
 • „Жените в обществения дискурс на България и Полша" - Съвместен проект с Полската академия на науките. (2005-2008 г.)
 • „Литературата в парадигмата на културния диалог България - Русия" Съвместен проект с Руската академия на науките.( 2008-2010 г.)
 • „Литература и политика". Финансиран от Фонд „Научни изследвания". (2006-2009 г.)
 • „Актуални прочити на Новата и съвременната българска литература". (2005-2012 г.)
 • „Енциклопедичен речник на Новата и съвреманната българска литература" (2005 - 2012 г.)
 • Курс по „История на българската литература между двете световни войни" - IV курс, специалност „Българска филология", СУ „Св. Кл. Охридски", 2008 - 2009 г.
 • Научен ръководител на Мариана Нихорити, докторант на самостоятелна подготовка, защитила през 2009 г. дисертация на тема „Българо - гръцки литературни взаимоотношения - 1918-2000 г."

ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ЦИТАТИ

Списък на публикациите и цитатите е приложен в подробна библиографска справка.

Автор съм на 1 монографично изследване; на 37 научни студии и статии; на 9 научно-популярни статии и рецензии; съставител и редактор съм на 9 научни издания и сборници.

НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Организирала съм 4 международни и 12 национални научни конференции. Публично съм представяла 19 научни издания. Рецензирала съм пред Спецзиализирания съвет по литературознание 4 хабилитационни труда и 8 докторски дисертация. Докладвала съм пред комисията по хуманитарни науки на ВАК 6 процедури за научно-образователната степен „доктор" и 3 за научното звание „старши научен сътрудник" II ст.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ СЪВЕТИ И НАУЧИ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ

 • Член на Научния съвет на Института за литератур към БАН от 2003 до 2012г.
 • Член на комисията по хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания" - 2003 - 2010 г.; 2012 г.

АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ

Административо - управленският опит, който имам е в системата на БАН - като ръководител на най-голямата секция в Института за литература - „Нова и съвременна българска литература" в продължение на 9 години и като Научен секретар, в продължение на 11 години.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.