докторант Валерия Стефанова

valeria_stefanova.jpg

Валерия Стефанова е завършила бакалавърска степен, специалност „Драматургия“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и магистърска степен „Творческо писане“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В момента е докторант в секция „Теория на литературата“ в Института за литература на БАН. Научните ѝ интереси са свързани с теория на литературата, литературна антропология и драматургия.

 

Избрани публикации:

  1. Преосмисляне функциите на лиминалността в драмата „Змейова сватба“ от Петко Ю. Тодоров // http://www.abcdar.com/magazine/XIV/31_Stefanova_1314-9067_XIV.pdf