Ivan_Hristov.jpg

гл. ас. д-р Иван Христов

Име: Иван Христов
Дата на раждане: 16 февруари 1978
Място на раждане: гр. Борово
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: http://ivanhristov.wordpress.com
Myspace: http://www.myspace.com/ivanhristov

Област на научни интереси:

нова и съвременна българска литература; модернизъм и посмодернизъм; митология и антропология; философия и социология

Други области на литерутурна изява:

поезия, есеистика, критика

Образование:

2009 -
Доктор по филология
Тема на дисертацията: Кръгът "Стрелец" и идеята за родното
2008-2005
Редовен докторант в Секция по нова българска литература - Институт за литература, научен ръководител - ст.н.с. д-р Пенка Ватова
1996-2001
Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Факултет по славянски филологии, спец. Българска филология
1991-1996
Национална Априловска гимназия, спец. Култура, естетика, изкуствознание

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

  • Институт за литература при БАН
 • 2010 - главен асистент
 • 2009 - литературен сътрудник

УЧАСТИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

 • “Периодика и литература” (ИЛ-БАН) – 2006 –
 • “Актуални прочити на новата българска литература” (ИЛ-БАН) – 2007–
 • “Критическото наследство на българския модернизъм” (ИЛ-БАН) – 2007 - 2009
 • “Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния маталитет” (ИЛ-БАН) – 2009 -
 • "Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера" (ИЛ-БАН) – 2009 - 2011
 • Българо-руски научен проект “Русия в многополярния свят: образът на Русия в България, образът на България в Русия” (ИЛ-БАН – ИРЛИ-РАН) – 2010 -

КНИГИ:

 • Сбогом, деветнайсти век 2001 (поезия) Академичен център за литература и култура
 • Бдин 2004 (поезия) ИК Жанет 45
 • Кръгът "Стрелец" и идеята за родоното 2009 (научно изследване) Карина М

ПО-ВАЖНИ СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Мотивът змейова сватба и българският модернизъм // сб. Изкуствоведски четения 2007 / Ред. Клер Леви, Българска академия на науките, Институт за изкуствознание София 2007, с. 72
 2. Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно // сп. Български език и литература / Ред. Огняна Георгиева-Тенева – кн. 3, София, 2008, с. 46, също и на
  http://liternet.bg/publish14/i_hristov/pencho_sl.htm
 3. Гълъбов versus Ботев. Идеята за родното // Не съм от тях. Канонът на различието: Сб. в чест на 70-год. на проф. д. ф. н. Никола Георгиев - София, 2009, с. 69, също и на
  http://liternet.bg/publish14/i_hristov/gylybov.htm
 4. Кръгът "Стрелец". Осмислянето на традицията // сп. Литературна мисъл /Ред. проф. д. ф. н. Радосвет Коларов. - София, 2009, с. 93
 5. Извънканоничната литература на 20-те години // сб. Представи за българския литературен канон Х - ХХ век. / Ред. доц. д-р Сава Сивриев. - Шумен, 2009, с. 144
 6. Атанас Далчев и социалистическият реализъм - несъответствия в метода // сб. Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния маталитет / Ред. ст. н. с. І ст. д-р Вихрен Чернокожев - Институт за литература София 2009, с. 43
 7. Кръгът "Стрелец" и Никола Фурнаджиев // Годишник на филологическия факултет на ЮЗУ Неофит Рилски, том 7, Благоевград 2009, с. 199
 8. Гео Милев. Авангардисткото разбиране на понятието родно
  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16394&Level=1
 9. Критическите проекции на кръга "Стрелец". Между критика и проповедника
  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16395&Level=1
 10. Кръгът "Стрелец" и Елисавета Багряна. Идеята за родното
  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16393&Level=1
 11. Освалд Шпенглер и българската литература от 20-те години. Между Изтока и Запада"// Сб. Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст” Сегедски университет, Унгария 2009, също и на
  http://liternet.bg/publish14/i_hristov/osvald-shpengler.htm
 12. Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм // онлайн сп. Българска наука / бр. 37, май 2011 г.:
  http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11483

ПО-ВАЖНИ ЕСЕТА:

 1. Христов, Иван. Черен прах (есе върху три текста: „Книга за българския народ“ на Стоян Михайловски, „Нова книга за българския народ“ на Никола Георгиев и „Пътуване до Истанбул“ на Йосиф Бродски) // ¬Мостове : Сб. в чест на 70-год. на Йордан Василев / Състав. Пенка Ватова; Ред. Нина Иванова, Огняна Георгиева-Тенева, Пенка Ватова. – София, 2005, с. 154, също и на http://www.litclub.com/library/kritika/ivan/cheren_prah.html
 2. Христов, Иван. Бутик за книги. // Книгите днес, 2005, № 1, с. 6-8, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/01/11325.php
 3. Христов, Иван. Български книжици или малкият оазис на българската книга. // Книгите днес, 2005, № 5, с. 11-13, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/02/14816.php
 4. Христов, Иван. Емили Дикинсън като Дикенс и Ран Босилек като Рамбо Силек. // Книгите днес, 2005, № 1, с. 38-39, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/04/18974.php
 5. Христов, Иван. Оранжевото царство на Граф Игнатиев. // Книгите днес, 2005, № 3, с. 7-9, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/03/16545.php
 6. Христов, Иван. Юбилейният Лилиев в Созопол. 120 години от рождението на поета. // Книгите днес, 2005, № 6, с. 12 [подпис: Иван Даскалов].
 7. Христов, Иван. Площад Славейков – скорост, актуалност, хаос. // Книгите днес, 2005, № 6, с. 15-17, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/06/21338.php
 8. Христов, Иван. Книжарница – кафене – галерия – „Кръг +”
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/08/25021.php
 9. Христов, Иван. Куфарът на Чавдар Мутафов // Литературен вестник, бр. 11, 25 март 2009, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/07/23378.php
 10. Христов, Иван. Медуза // Литературен вестник, бр. 24. 1 юли 2009, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/28850.php
 11. Христов, Иван. Джендема като поет // Литературен вестник, бр. 3. 28 януари, 2009, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/12/34058.php
 12. Христов, Иван. Балкански пъзел
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/02/39453.php
 13. Христов, Иван. За литературните йерархии // в Поезис интернешънъл (Poesis Internatonal), Букурещ, 2010, № 1, с. 48-49; на англ. ез. [загл. на англ. ез. On Literary Hierarchies], на бълг. език:
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/06/50817.php
 14. Христов, Иван. Поезията е изкуство на субективността
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/07/53692.php

ПО-ВАЖНИ РЕЦЕНЗИИ:

 1. Христов, Иван. Време за “Битие и време” : [Рец. за Мартин Хайдегер. “Битие и време” / Прев. Димитър Зашев]. // Книгите днес, 2005, № 4, с. 41 [подпис: Иван Даскалов].
 2. Христов, Иван. Междата между ХІХ и ХХ век през погледа на малкия човек : [Рец. за: Иван Илчев. Междено време]. // Книгите днес, 2005, № 2, с. 24 [подпис: Иван Даскалов], също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/05/20425.php
 3. Христов, Иван. За провинцията на живота : [Рец. за: Иван Сухиванов. “Къси истории”]. // Книгите днес, 2005, № 6, с. 28-29, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/12/64921.php
 4. Христов, Иван. Като че там сте били : [Рец. за: Никола Бувие. “Японска хроника”]. // Книгите днес, 2005, № 3, с. 30-31 [подпис: Иван Иванов], също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/09/59723.php
 5. Христов, Иван. Криминале и енциклопедия :[Рец. за: Стивън Боко. “Воайорът” и Алберто Моравия. “Воайорът”]. // Книгите днес, 2005, № 3, с. 35-36 [подпис. Иван Даскалов]
 6. Христов, Иван. Родината – все по-отдалечена : [Рец. за: Едвин Сугарев. Родина]. // Книгите днес, 2005, № 2, с. 28-29, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/09/26963.php
 7. Христов, Иван. Книга за Джако
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/08/56222.php
 8. Христов, Иван. Едно ново питане
  http://www.public-republic.com/magazine/2009/11/31455.php
 9. Христов, Иван. Други мостове – за сборника в чест на 70-годишнината на Йордан Василев
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/04/45212.php
 10. Христов, Иван "Поли" – едно пътуване към човечността" // в Хемус (Haemus), Будапеща, 2007, № 2, с. 53-54; на бълг. и унг. ез. [загл. на унг. ез. Poli – utazas az emberseghez], също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/01/36049.php
 11. Христов, Иван. За лирическите сюжети на "Кой сънува моя живот", [Рец. за: Владимир Левчев "Кой сънува моя живот",] // Литературен вестник, бр. 1, 16. ян. 2008, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2008/12/9362.php
 12. Христов, Иван. За тематичните линии на "Парцел № 17", [Рец. за: Камелия Спасова "Парцел № 17",] // Литературен вестник, бр. 5-11. ноемвр. 2008, също и на
  http://www.litclub.com/library/kritika/ivan/kamelia_spassova.html
 13. Христов, Иван. "Живоговорене" или за силата на слабостта, [Рец. за: Ищван Кемен "Живоговорене",] // Литературен вестник, бр. 12. 31 март 2010, също и на
  http://www.public-republic.com/magazine/2010/05/47888.php

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.