Решения на Научния съвет

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на Института за литература, избран съгласно чл.38 от Устава на БАН.  Неговата дейност е в съответствие с чл. 39 и 40 от Устава на БАН.

СПИСЪК
на Научния съвет на Института за литература,
избран на 16 ноември 2017 г.


проф. д-р Ангелина Вачева
проф. дфн Милена Кирова
проф. д-р Маргарет Димитрова
проф. дфн Румяна Дамянова
доц. д-р Елена Томова
доц. д-р Александър Йорданов
проф. дфн Анисава Милтенова
проф. дфн Александър Панов
проф. дфн Ангел Ангелов
проф. дфн Николай Аретов
проф. дфн Иван Младенов
доц. дфн Ана Стойкова
проф. д-р Доротей Гетов
доц. д-р Елка Трайкова
доц. д-р Александра Антонова
доц. д-р Елка Димитрова-Уилис
доц. д-р Миряна Янакиева
доц. д-р Пенка Ватова
доц. д-р Рая Кунчева
доц. д-р Цветанка Атанасова
доц. д-р Радостин Русев
гл.ас. д-р Андрей Ташев