Администрация

Административен отдел

Ръководител „Административни дейности“
Служител „Човешки ресурси“
02/979 29 90
0879 495 7001
marinelly@ilit.bas.bg

Финансов отдел

Главен счетоводител
Счетоводител
Касиер
Финансов контрольор

ИТ отдел

Програмист

Други дейности

Чистачка
Портиер