Бъдеще в миналото: извори за българската история нарастват onlineСофия, 30 октомври 2014 г.

Институт за литература, БАН
Балканолошки институт, САНУ
ЦВСП „Проф. Иван Дуйчев”, СУ
International Centre for Archival Research, Vienna

Бъдеще в миналото: извори за българската история нарастват online
Семинар за учени и архивисти


София, 30.10.2014, Огледална зала на СУ „Св.Климент Охридски”

ПРОГРАМА

Сутрешна сесия (10:00 – 13:00)

Първо заседание: 10:00 – 11:15

Грамотите на средновековните български владетели и църковни йерарси @ monasterium.net

Председатели: Нина Гагова, Жарко Вујошевић
 • Приветствие от името на организаторите на семинара: доц. Елка Трайкова , директор на ИЛ, и проф. Вася Велинова, директор на ЦСВП, СУ
 • Нина Гагова, ИЛ, БАН. „Ново сътрудничество - нови възможности: асоциирането на ИЛ, БАН към ICARUS и проекта ENArC чрез програмата Neighborhood Linking“
 • Жарко Вујошевић, Балканолошки институт САНУ – Белградски университет. „Документарно наслеђе Балкана у европском контексту: изазов пројекта ENArC“
 • Kerstin Muff, ICARUS. „ICARUS – a network working on netting the future“
 • Дискусия 15 мин.

 • Кафе-пауза 15 мин.

Второ заседание: 11:30 – 12:45

 • Daniel Jeller, ICARUS. „Monasterium.Net: a short introduction“
 • Георги Николов, ИФ, СУ. „Издаването на средновековните български грамоти и други документи“
 • Драгић Живојиновић, Институт за история, Белград – Небојша Порчић, Белградски университет. „Збирка средњовековних бугарских докумената на www.monasterium.net
 • Дискусия 15 мин.

 • 13.00-14.30 Обедна почивка

Следобедна сесия (14:30 – 17:30)

Електронни бази данни от исторически документи в България: реалности и перспективи

Първо заседание: 14:30 – 15:45

Председатели: Георги Николов, Драгић Живојиновић
 • Анисава Милтенова, ИЛ, БАН. „Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи: Repertorium Initiative“
 • Светлина Николова, КМНЦ, БАН. „Многоезичните дигитални колекции и тяхното значение за транснационалните изследвания в областта на славянската култура“
 • Елисавета Мусакова, НБКМ. „Дигитални проекти на НБКМ“
 • Вася Велинова, ЦСВП, СУ. „Дигитализация и представяне на славянската ръкописна колекция на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”“
 • Дискусия – 15 мин.

 • Кафе пауза – 15 мин.

Второ заседание: 16:00 – 17:30

Председатели: Вася Велинова, Небојша Порчић
 • Димитър Пеев, Катедра по Кирило-Методиевистика, СУ. „Дигитална колекция на славянските ръкописи от Рилския манастир“
 • Отец Козма Поповски, Изследователска библиотека на Зографския манастир в УБ, СУ. „Дигитална библиотека на Атонската Зографска света обител“
 • Мария Попова, ДАА. „Дигитални колекции от български държавни архиви и участието на ДАА в проекта APEx“
 • Диляна Радославова, ИЛ, БАН. „Удобно за изследване дигитално съдържание: кирилската ръкописна колекция на Британската библиотека оnline“
 • Дискусия – 15 мин.
 • Закриване на семинара

Вечеря за участниците – 19 ч.