Вихрен Чернокожев

доц. д-р Вихрен Чернокожев

Име: Вихрен Чернокожев
Дата на раждане: юли 1951 г.
Място на раждане: Пловдив
Телефон: 971 70 64
Е-mail :chernokozhevv@abv.bg


Област на научни интереси: нова и съвременна литература; история на българската смехова култура; литературна критика; история на литературния периодичен печат; политика и литература
Образование:
1980 Доктор по филология
Тема на дисертацията: Димитър Подвързачов. Жизнен и творчески път
1969 - 1973 Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултет по славянски филологии, специалност "българска филология"
1967-1969 Политехническа гимназия - Враца

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
1990 - старши научен сътрудник ІІ ст.
1981 - 1989 научен сътрудник

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

1977 - 1981 Речник на българската литература. Т.3.
1980 - Периодика и литература. Т.1. - 6.
1990-1993 Речник по нова българска литература
1999 - Актуални прочити на новата българска литература
2001 - Енциклопедичен речник на новата българска литература в три тома (ръководител на проекта)
2002 Езопските езици в съвременната българска литература
2003 Научен проект Михаил Арнаудов
2003 - Български писатели. Албум
2005- Литература и политика (ръководител на проекта)

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги
 • Безпощадният мечтател: Страници за Димитър Подвързачов / Вихрен Чернокожев.- София: Наука и изкуство, 1986.- 186 с.
 • Българският смях : Очерци и портрeти / Вихрен Чернокожев. - София : Бълг. писател, 1994. - 224 с. ; 20 см (отличена с Национална награда "Райко Алексиев")
 • Врати към смисъла / Вихрен Чернокожев. - София : Свободно поет. о-во, 2000 ([София] : ЛИК). - 180 с. ; 20 см
 • Другият бряг на думите / Вихрен Чернокожев. - София : Балкани, 2004 ([София : Вулкан 4]). - 144 с. ; 20 см. - (Критически делници)
ІІ. Съставителство, редакция
 • Димитър Подвързачов. Избрани произведения / Състав. Банчо Банов, Ана Подвързачова, Вихрен Чернокожев.- София : Български писател, 1981. - 441 с.
 • Антология на българския смях / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. - София : АИ Проф. Марин Дринов, 1995. - 356 с. : с ил.; 24 см
 • Периодика и литература. Т. 4.1911 - 1917 / Ред. колегия Вихрен Чернокожев, Пенка Ватова, Юлия Обретенова. - София, АИ Проф. Марин Дринов,1995. - 647 с.
 • Периодика и литература. Т.5. 1918-1920 / Ред. колегия Елка Трайкова, Вихрен Чернокожев, Пенка Ватова, Юлия Обретенова. - София : АИ Проф. Марин Дринов, 1999. - 511 с.
 • Българска литературна критика. Т. .1 - / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева ; Предг. Вихрен Чернокожев. - В. Търново : Слово, 2000 (В. Търново : Абагар АД). - 20 см. - (Малка ученическа библиотека)
 • Епиграми / Змей Горянин ; Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева ; [Предг. Вихрен Чернокожев]. - София : Бълг. сбирка, 2000 (София : Унив. изд. Св. Климент Охридски). - 164 с. ; 20 см. - (Библиотека Българска сбирка)
 • Ралин, Радой. Правото да се разочароваш: Лирика / Състав. с послесл. Вихрен Чернокожев. - В. Търново: Слово, 2003. - 161 с.
 • Александрова, Рада. Откъслечни фрази: Лирика / Ред. Вихрен Чернокожев. - София : Ателие Аб, 2003.
 • Метафизика и култура: Погледи към света на Стефан Гечев / Състав., ред. кол.: Елка Константинова, Георги Василев, Вихрен Чернокожев. - София: Боян Пенев, 2003. - 204 с.
 • Демирев, Демир. Невидимото ще узрее в есента: Избрана лирика / Състав. и ред. Вихрен Чернокожев. - Пловдив, 2004
IIІ. Научни статии и студии
 • Вапцаров като литературен критик. // Никола Вапцаров: Нови изследвания. - София : Бълг. писател, 1980, с. 346-363.
 • Смехът на Йовков: Бележки за романа "Приключенията на Гороломов". // Йордан Йовков: Нови изследвания. - София : Изд. на БАН, 1982, с. 177-187.
 • Димитър Подвързачов - майстор на превода. // Проблеми на теорията и историята на литературата: Сб. в чест на 70-год. на П. Зарев. - София: Изд. на БАН, 1984, с. 181-192.
 • Някои проблеми на съвременната българска сатира в естетиката на социалистическия реализъм. // Актуални проблеми на социалистическия реализъм. - София, Бълг. писател, 1985, с. 482-492.
 • Радой Ралин. // Лауреати: Национална литературна награда "Георги Кирков - Майстора": Международна литературна награда "Хитър Петър". - Габрово, Дом на хумора и сатирата: Институт за популяризиране хумора на народите, 1985, с. 51-63.
 • "Знание", "Военни известия", "Целина".// Периодика и литература: Т. 1. 1877-1892.- София, Изд. на БАН, 1985, с. 267-277; 656-678; 837-852.
 • Многолик и единен в преображенията си: Бележки за Славейковата антология "На Острова на блажените". // Литература, общество, идеи. - София, Изд. на БАН, 1986, с. 157-167.
 • Смехът на българина. // Втори Междунар. конгрес по българистика: Докл. Т. 12. Българската литература след Освобождението.- София, Изд. на БАН,1988, с. 182-188.
 • Хуморът на Ангел Каралийчев в левия периодичен печат от 20-те години. // Традиция, отворена към бъдещето: 85 години от рождението на Ангел Каралийчев. - София, 1989, с. 77-83.
 • Помен за публициста Васил Кънчов. // Научна сесия за Васил Кънчов : По случай 130-годишнината от рождението и 90 години от убийството му. - Враца, 1992, с. 56-60.
 • "Работнишко дело" (1903-1905); "Книгописец" (1904-1905); "Бодил" (1905); "Порой" (1908); "Оса" (1909-1910). // Периодика и литература. Т. 3. 1902-1910. - София : АИ Проф. Марин Дринов, 1994, с. 139-146; 183-187; 600-604; 648-652; 671-678.
 • "Изкуство", "Летописи" / Вихрен Чернокожев, Надежда Бонева. // Периодика и литература. Т.2. 1893-1901.- София, АИ Проф. М. Дринов, 1993, с.182-187; 442-459.
 • "Звено" (1914). // Периодика и литература. Т. 4. 1911-1917. - София, Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995, с. 264-273.
 • 120 реда от повестта за кръга "Звено". // Ах, Мария, 1995, № 6.
 • Карикатурата в медийното пространство [на България] / Вихрен Чернокожев. // Бълг. медиазнание, 2, 1998, с. 223-238.
 • Различният Талев. // Книга за Талев / Състав. Владимир Попов. - София : Лит. форум, 1998, с. 251-257.
 • Смирненски и българската сатирическа традиция. // Бълг. ез. и лит., 1999, № 2-3, с. 94-97.
 • "Огнище" /1919-1933/, "Литературни звуци" (1920-1921). // Периодика и литература: Т.5. 1918-1920. - София : АИ Проф. Марин Дринов, 1999, с. 205-214; 379-382.
 • Критическият канон в българската литература: [Предг.]. // Българска литературна критика: Т.1. / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева; Предг. Вихрен Чернокожев. - В. Търново, 2000, с. 5-24.
 • Часът на Змея: [Предг.]. // Змей Горянин: Епиграми / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева; Предг. Вихрен Чернокожев.- София, 2000, с. 5-8.
 • Кой самоуби Пеньо Пенев? // На времето завоите опасни: 70-год. от рождението на П. Пенев. - София, 2001, с. 44-49.
 • Георги Гроздев - Homo balkanicus : Послесл. // Гроздев, Георги. Божии трохи: Разкази и новели.- София: Балкани, 2002.
 • Една непубликувана мемоарна книга за Елин Пелин. // Бълг. ез. и лит., 2003, № 1, с. 44-48.
 • Стефан Гечев или истината за смъртта на Орфей. // Метафизика и култура : Погледи към света на Стефан Гечев / Състав., ред. кол. Елка Константинова и др. - София : Боян Пенев, 2003, с. 58-63.
 • Елегично-баладичните сезони на Радой Ралин: [Послесл.] // Ралин, Радой. Правото да се разочароваш : Лирика. - В. Търново, 2003, с. 143-150.
 • Врати към смисъла. // Димитрова, Блага. Звукова панорама на българската култура / Проект и състав. Виолина Кънева. - София, 2003, с. 21-24.
 • Критическата Голгота на Боян Пенев. // Боян Пенев. Нови изследвания: 120 г. от рождението му. - Пловдив, 2003, с. 60-63.
 • Елегично-баладичните сезони на Радой Ралин: [Послесл.] // Ралин, Радой. Правото да се разочароваш: Лирика / Състав. Вихрен Чернокожев. - В. Търново, 2003, с. 143-150.
 • Преломните десетилетия на новата българска литература: [Предг.] // Златен ключ на класическата българска художествена литература. В 10 т. Т. 4 - Литература на новата българска държава ХIХ - ХХ век. Ч. 1. - София : 2002, с. 9-13.
 • Безкрайността на абсолютния живот: Послесл. // Гроздев, Георги. Плячка: Роман. - София: Балкани, 2004, с. 193-196.
 • Прогонените Вазови "Песни за Македония". // Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития: Год. на Общобълг. к-т и Фондация "Васил Левски". Т. 7. - София, 2005, с. 117-119.
 • Прогонените "Песни за Македония". // Мостове: Сб. в чест на 70-год. на Йордан Василев / Състав. Пенка Ватова; Ред. Нина Иванова, Огняна Георгиева-Тенева, Пенка Ватова. - София, 2005, с. 37-42.
 • Днешният литературен периодичен печат за деца - състояние, проблеми, перспективи / Росица Чернокожева, Вихрен Чернокожев. // Съвременната детска литература и нейните читатели: Сб. докл. - Сливен, 2005, с. 70-76.
 • Дневниците на старовереца Йордан Вълчев и постмодернистичното им продължение. // LiterNet, № 4, 22 апр. 2005.
 • Съвременният български роман за деца - пред изчезване или възраждане? / Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. // Съвременният детски роман : Образци, тенденции, предизвикателства. - Сливен, 2006, с. 21-28.
 • Над спомнянето. // Блага - така я помним. / Състав. Йордан Василев. - София, 2006, с. 151.
 • Непокореният Николай Цонев: [Предг.]. // Цонев, Н. Палец срещу вятъра... утре е глухарче.- София, 2006, с. 5-8.
 • Другата българска литература на ХХ век: Димитър Подвързачов. // LiterNet, № 12, 12 дек. 2006.
 • Митът за априлството. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания: Проблеми на българската литература през ХХ век : Сб. в чест на проф. Елка Константинова / Състав. Елка Трайкова, Мариета Иванова-Гиргинова, Пенка Ватова.- София., "Век - 21", 2006, с. 372-376.
 • "Книга за българския народ" или как се отглежда безгражданственост. // Лит. вестник, № 41, 13-19 дек. 2006, с. 1,15.
 • Страница из житието Ралиново. // Лит. вестик, № 14, 11-17 апр. 2007, с. 9.
 • "Просто живях...": Из непубликувана лит. анкета с Радой Ралин. // LiterNet, № 4, 17 апр. 2007.
 • Европейското достойнство на българската литература не само за деца / Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. // Европейски измерения на българската детска литература. - Сливен, 2007, с. 33-44.
 • Петър Алипиев - следюбилейно. // Петър Алипиев: Изследвания,.материали, спомени. - В.Търново, УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2007, с. 101-103.
 • Последният бард на модерната класика [Георги Рупчев]. // Лит. вестник, № 36, 7 ноем. 2007.
 • Вековният Емилиян Станев. // Писател български: 100 години от рождението на Емилиян Станев: Ред. Иван Сарандев, Радка Пенчева. - София: ЛИК, 2007, с.11-13.
 • Дебеляновите антиелегии. // LiterNet, № 1, 2008.
 • Приписки към поредицата "Литературни анкети". // Лит. вестник, № 1, 16 ян. 2008.