ас. д-р Росица Чернокожева

rosica_chernokojeva.jpg
  • 1994 г pавършва СУ „Климент Охридски“ специалност „Българска Филология“, втора специалност „Философия“ и „Библиотекознание и библиография“ към Философско-историческия Факултет. 2013 г. завършва Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“ към Нов български университет и Червената къща и се дипломира с тема „Как играта чете литературата за деца“. Психодрама-асистент е към Фондация „Психотерапия 2000“. През периода 1975 – 1984г., 9 години работи в Окръжна библиотека „Априлов-Палаузов“, Габрово, а от 1984 до 1986 г., 3 години работи в Дом на хумора, Габрово. 1989 г. работи като литературовед в Института за литература – БАН. 2017 защитава дисертация на тема „Българската литература за деца – психоаналитични прочити. 90-те г. на 19век- 40-те г. на 20 век.“ 2017 г. асистент, д-р в Институтта за литиратура Интересите й са в област на литература за деца, литература за деца и психоанализа, литература и психоанализа

Публикации:

Книги

  • Павел не е сам на света /повест/ - София, Карина М, 2012г.
  • Драги ми, Смехурко. Антология хумор за деца. – София, Марин Дринов, БАН, 2002 / второ изд. 2012/

Съставителство

  • Съавт. с Вихрен чернокожев:„Антология на българския смях“ (1995), „Българска литературна критика. Т. 1“ (2000), Змей Горянин „Епиграми“ и др.

Статии
2012-2018 г.

Други дейности:

  • Член на редколегия в сп. „Библиотека“ 2012-2016 г.
  • Уъркшопи с учители, ученици, студенти и на Психодрама-Фестивал, Пловдив 2013-1017г.