Изложба Старобългарският Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник) от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения

На 12 септември 2013 г. в изложбената зала на Библиотеката на Литовската академия “Врублевски” във Вилнюс, Литва бе открита изложбата „Старобългарският Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник) от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения” (http://www.mab.lt/lt/naujienos/1038). Експозицията, състояща се от 20 постера, представя украсата, съдържанието и особеностите на езика на ръкописа и проследява етапите на изследването му. Историята на изключително ценния старобългарски ръкопис е тясно свързана с Великото Литовско княжество, тъй като Супрасълският манастир, в който той е бил открит и съхранен, е създаден на територията на неговата територия.

В колекцията на Супрасълския манастир са запазени редица образци на Преславската книжовна школа, те са били копирани отново от монасите в манастира, а в нашата съвременност се пазят в ръкописната сбирка на Академичната библиотека във Вилнюс. Представянето на изложбата, посветено на 1150-годишнината от създаването на славянската писменост, бе организирано от Института за литература при БАН, Института за литовски език при ЛАН и от Академичната библиотека във Вилнюс, със съдействието на Държавния културен институт към Министерство на външните работи. Гости на откриването бяха представители на Литовската академия на науките, студенти и преподаватели от Университета във Вилнюс, както и много граждани.

При откриването на изложбата бе направена презентация от проф. Милтенова от Института за литература при БАН, ръководител на проекта на ЮНЕСКО за дигитализиране на този ранен паметник, запазен в три библиотеки: Националната библиотека във Варшава, Народната и университетска библиотека в Любляна и Руската национална библиотека в Петербург. Директорът на Академичната библиотека д-р Сигитас Нарбутас произнесе слово при откриването, като подчерта значението на сътрудничеството между литовски и български учени. За историята на паметника разказа обстойно проф. д-р Сергеюс Темчинас от Института за литовски език. Изтъкнат бе приносът на българското книжовно наследство в европейската култура и значението на сътрудничеството на страните-членки на ЕС в изучаването на корените на тяхното културно наследство и традиции. Изтъкнат бе фактът, че Литва и България са европейски държави с богата и древна култура, която е част от европейската християнска цивилизация.