Ден на Института за литература - БАН

На 21 ноември, в Големия салон на Института за литература се състоя Ден на Института за литература. Официални гости на събитието бяха г-жа Маргарита Попова, Вицепрезидент на Република България, Негово превъзходителство, г-н Лешек Хенсел, Посланик на Република Полша в България, чл.- кор. Николай Милошев, заместник-председател на Българската академия на науките, чл. - кор. Светлана Куюмджиева, съветник на Председателя на БАН, чл.-кор. Димитър Димитров, съветник на Председателя на БАН, директори на научни институти, ръководители и представители на различни хуманитарни и културни институции, както и на много висши учебни заведения в България.На вниманието на гостите бе предложен кратък филм, който представи работата на учените от Института за литература по проекти – национални и международни – в областта на старата българска литература, литературата на Българското възраждане, новата и съвременна българска литература, теория на литературата, сравнителните литературоведски изследвания, изворознанието. Филмът запозна и с издателската дейност на единствения в системата на Българската академия на науките издателски център – „Боян Пенев”.

Почетният знак на Института за литература бе връчен на г-жа Маргарита Попова, Вицепрезидент на Република България за подкрепата й към българската хуманитарна наука и към Българската академия на науките. Г-жа Попова стана патрон на академични чествания и научни конференции, организирани от Института за литература: по повод 250-годишнината от написването на „История славянобългарская” от Паисий Хилендарски, 150-годишнината от рождението на проф.Иван Шишманов, 200-годишнината от успението на Св.Софроний Врачански, 135-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов.

„Почетният знак на Института ще бъде връчен и на акад. Стефан Воденичаров, който успя да върне статута на Българската академия на науките като обществено значима и уважавана институция, а на нас, работещите в нея, да възвърне усещането за сигурност и обществен авторитет, които болезнено ни липсваха”, посочи доц. Трайкова, директор на Института за литература. Изказана бе благодарност за подкрепата, оказвана от чл.-кор. Николай Милошев, чл.-кор. Светлана Куюмждиева, чл.-кор. Димитър Димитров, на доц. д-р Йоана Спасова, Научен секретар на направление „Хуманитарни и обществени науки”, както и на Посланика на Република Полша, Негово превъзходителство г-н Лешек Хенсел за ползотворното и дългогодишно сътрудничество по българо-полски проекти.

На 21 ноември, във фоайето на Института за литература бяха открити и две експозиции, посветени на Деня на Института. Едната, под надслов „Енциклопедия „Българско Възраждане”, се спира в шест табла върху интересни моменти от периода на българското Възраждане. Другата експозиция представя автентични ръкописи и документи от архивите на Никола Вапцаров и Христо Смирненски.