Северина Георгиева

severina.jpg
  • Главен библиотекар
  • Имейл
  • Телефон
  • Библиотекар в Института за литература (от 2011 г.). Завършва специалност „Библиотекознание и библиография“ през 2010 г. в Държавния библиотекарски институт (СВУБИТ). През 2012 защитава магистърска теза по специалността „Бизнес-административни и информационни технологии и комуникации“ и става главен библиотекар на Библиотеката на Института за литература. През 2016 защитава магистърска теза и по специалността „Мениджмънт на документи и архиви“. Работата ѝ е насочена към обработка на данни във и от електронни и традиционни каталози, изготвяне на библиографии, работа с читатели, изготвяне на справки и др.