доц. д-р Лидия Михова

Лидия Михова е доцент в Института за литература на БАН. Научните ѝ интереси са насочени към изучаването на българска литература и култура (XVIII – XX в.), народна литература, популярна и масова култура, отношението текст и образ, емиграция и литература, география и литература, образи на ДРУГИЯ, литература, писана „в женски род“, възприемане на идеите на Просвещението на Балканите.