Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища


(публ. 05.01.2022 г.):

  • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
  • Университет „Екс-Марсилия“, Франция;
  • Запорожки национален университет, Украйна.

PDF Обява

DOC Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

DOCX Приложение 2 Формуляр

Крайният срок за подаване на документи е 05 януари (сряда) 2022 г.