ас. д-р Боряна Владимирова

Научните ѝ интереси са в областта на българския символизъм, диаболизъм и съвременна българска литература. Настоящите ѝ научни изследователски търсения са фокусирани в различните механизми на конструиране на образа на жената в българската поезия и проза. Участва в научноизследователски проекти на Института за литература: „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ (от 2020) като външен сътрудник и автор на речникови статии.

Избрани публикации:

Книги

  1. Епизоди от нарцистичната градина. – София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Пенев“, 2016. с. 110. с. ISBN 978-954-07-4125-3

Статии и студии

  1. Образът на жената комунистка в поезията на Павел Матев и Владимир Башев. // Научният Еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, с. 168–169.
  2. „Легенда за разблудната царкиня“ на Димчо Дебелянов и „За царицата и синеокия пътник“ – сравнителен анализ“// Сп. Библиотека, 2015 № 1, с. 117–120 .