Електронни научокритични издания и развитието на словенската и българската литературна наука

Приключил
  • Период на изпълнение
    2011г. — 2013г.текущ
  • Ръководител: доц. д-р Елена Томова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Обмен на знания между словенски и български учени.