Научна конференция „Романът на историята“

romana_na_istoriata.jpg