Лекция и изложба за проф. Иван Шишманов във Виена

Още преди век проф. Иван Шишманов прозря, че спасението на европейските народи е в обединяването на усилията им за постигане на общ мир и благоденствие.Това заяви Вицепрезидентът Маргарита Попова по време на лекцията си във Виена, където участва и в откриването на изложбата „България в Европа“ в Института по славистика на Виенския университет. Организатори на събитието са Българското посолство във Виена и Българският културен институт „Дом Витгенщайн“.

Изложбата „България в Европа” е посветена на 150-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов е и финансирана от Държавния културен институт към МВнР. Всичките 25 табла са изработени от доц. Румяна Конева от Института за исторически изследвания и художника Орлин Атанасов. Консултанти на изложбата са изтъкнатите учени проф. Елизабет Шоре от Фрайбургския университет, проф. дин. Светлозар Елдъров от Института по Балканистика и Директора на НА-БАН доц. д-р Ружа Симеонова. Досега изложбата е представяна в БАН, Народното събрание, в Народния театър (6 месеца), в СУ "Св.Климент Охридски", в Свищов, в Бургас.

В чужбина е представяна в Йена, Страсбург, Фрайбург, Берлин. През 2012 г. бе отбелязана 150-годишнината от рождението на видния български учен – литературен историк, етнолог, културен деятел и политик професор Иван Д. Шишманов с Национално честване в Големия салон на БАН под патронажа на г-жа Маргарита Попова, Вицепрезидент на Република България. Честването и поредните „Шишманови четения 5 – „Към обнова” бяха организирани от Института за литература и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

На срещата с учени и студенти от Института по славистика при Виенския университет, която се състоя на 20 март 2013 г., присъстваха и директорът на Института проф. Фьодор Поляков, и посланикът на Република България в Австрия г-жа Елена Шекерлетова, а също и дипломати, преподаватели, студенти и българи, живеещи във Виена. В изказването си М. Попова припомни, че проф. Шишманов идва през 1926 г. във Виена като член на ръководството на Първия учредителен Паневропейски конгрес. „Професорът присъединява България към този перспективен исторически процес, прекъснат от Втората световна война, а изграждането на обединена Европа е възвишена обща наша кауза и днес. Неговата поява в българската култура е знакова и представлява най-тясната връзка с мащабните измерения на европейската култура“, отбеляза още Маргарита Попова.

Представител от Българската академия на науките, придружаващ г-жа Маргарита Попова на срещата в Института по славистика при Виенския университет и откриването на изложбата, беше и професор дфн Румяна Дамянова от Института за литература при БАН. Тя е председател на Инициативния комитет за отбелязването на 150-годишнината от рождението на Иван Шишманов под патронажа на Вицепрезидента и ръководител на създадения преди 10 години интердисциплинарен научен проект с международно участие „Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука“. В своето слово проф. Дамянова представи задачите и перспективите на научния проект, очакванията и възможностите за съвместна работа на учените-хуманитаристи от България, Румъния, Чехия, Русия, Франция,Украйна, Гърция и др., които активно се включват в неговата работа. „Съвременната хуманитаристика има нужда от идеите на този български учен и европейски мислещ мъж от края на XIX и първите десетилетия на XX век – подчерта проф. Р. Дамянова.- И очаквам в работата по проекта да се включат и колегите от Виенския университет. Защото ние следваме и завета на Иван Шишманов – да работим в един съюз, огласен от него тук, във Виена, още в далечната 1926 г. като „съюз на духовете и сърцата”.