Премиера на сборника в чест на проф. Светлозар Игов, „Пространствата на словото”

На 10 април 2013 г. , в Големия салон на Института за литература се състоя премиерата на сборника в чест на проф. дфн Светлозар Игов – „Пространствата на словото”. На събитието присъстваха много водещи литературоведи, писатели и поети, преподаватели, студенти и приятели на проф. Игов. Водещ на събитието бе доц. д-р Елка Трайкова, която запозна с концепцията и историята на създаването на сборника, представи богатството от изследователски полета и подходи в изданието, оформено и със забележителна дизайнерска идея. След това доц. Трайкова даде думата на проф. Игов, който разказа ценни спомени за хора и събития от литературния живот в България, сподели интересни схващания за литературната ни история и настояще.