Мила Тронкова

Мила Тронкова
  • Библиотекар
  • Телефон
  • Мила Тронкова завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. От 2011 г. постъпва на работа като библиотекар в Института за литература към БАН. Участва в редица научноизследователски проекти на Института за литература като например: