проф. дфн Ана Стойкова

ana_stoikova.jpg
  • Заместник-директор
  • Телефон
  • Научните интереси на Ана Стойкова са в областите: старобългарска литература, кирилометодиевистика, агиография и агиология, ръкописи, компютърна обработка на ръкописи.