КАЛЕНДАР

 • Ноември 2022 г.
  п в с ч п с н
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
 • Декември 2022 г.
  п в с ч п с н
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
 • Януари 2022 г.
  п в с ч п с н
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
 • Февруари 2022 г.
  п в с ч п с н
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28            
 • Март 2022 г.
  п в с ч п с н
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
 • Април 2022 г.
  п в с ч п с н
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
 • Май 2022 г.
  п в с ч п с н
              1
  2 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  17 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
 • Юни 2022 г.
  п в с ч п с н
      2 3 4 5
  6 7 10 11 12
  13 14 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      
 • Юли 2022 г.
  п в с ч п с н
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
 • Август 2022 г.
  п в с ч п с н
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
 • Септември 2022 г.
  п в с ч п с н
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
 • Октомври 2022 г.
  п в с ч п с н
  31         1 2
  3 4 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 20 21 22 23
  24 26 27 28 29 30

Конференция „Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата“

Темата за природата е всеприсъстваща в изкуството. Тя е водеща у всички значими автори от Античността до наши дни. Обожествявани от митологията, превръщани в символи от християнството, природните елементи се насищат със смисъл. Духът на човека търси опора в душата на природата.

ПРОДЪЛЖАВА

В сянката на Флора. Ботаническото въображение в изкуството

На 7 декември 2022 г. от 14:00 ч доц. дн Маргарита Серафимова ще представи темата „В сянката на Флора. Ботаническото въображение в изкуството“ в рамките на семинара „Литературата и другите изкуства“, организиран от Института за литература към БАН. Сбирката ще се проведе в Унгарския културен институт на ул „Аксаков“ 16.

ПРОДЪЛЖАВА

Отбелязваме Деня на Института за литература към БАН

Днес се чества Денят на Института за литература към Българската академия на науките. Празникът преминава като Ден на отворените врати, на който е представено творчеството на младите учени, енциклопедичните и периодични издания на Института за литература; новите книги на утвърдени учени)

ПРОДЪЛЖАВА

Ден на Института за литература към БАН

Днес се отбелязва денят на Института за литература към Българската академия на науките. Събитието ще премине като Ден на отворените врати, на който ще бъдат представени научни сборници и монографични изследвания на учени от Института. 

Вижте повече в следващия репортаж.

ПРОДЪЛЖАВА

Откриване на Лаборатория „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“ в Института за литература при БАН

На 29 ноември 2022 г. от 13.30 часа в сградата на Института за литература на бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17 Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие Лабораторията „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“.

Лабораторията се изгражда през последните пет месеца в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Институтът за литература е партньор по проекта, който се изпълнява от консорциум от дванадесет водещи образователни и научни организации. Дейността им е ориентирана към управлението и опазването на българското културно наследство, управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на регионите, образованието, различни икономически сектори от креативните и рекреативните индустрии, развитието на библиотечно, музейно и архивно дело, изкуствата и други.

ПРОДЪЛЖАВА

Конкурси

Издания