Елена Панова

ElenaPanova.jpg

Елена Панова е докторант към секция „Теория на литературата“. Завършила е НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, социална антропология в University College London и магистратура по литература в НБУ. Интересите ѝ са в областта на литературната антропология.

Публикации:

  • Разбиване на любовния дискурс в разказа „Задушница“ на Елин Пелин. – Годишник на НБУ 2021, София: НБУ, 2021.