доц. д-р Калина Захова

kalina_zahova_0.jpg

Калина Захова е доктор по теория на литературата, доцент в Института за литература към БАН. Автор е на монографиите „Парчетата, които слушаме. Функциониране на песенния текст в съвременната култура“ (2018) и „Защо се смее веселата крава? Отношения на хората към другите животни“ (2020), както и на редица научни статии и студии на български и на английски език в областта на изследванията на популярната музика, литературната теория, културологията. Специализирала е в Австрия и Словакия, преподавала е в Софийския и Пловдивския университет, Българския културен институт в Братислава, Университета „Адам Мицкевич“ в Познан.

Научни интереси:

 • интердисциплинарни подходи към съвременната култура;
 • интертекстуални и интеркултурни взаимодействия;
 • изследвания на популярната музика;
 • критически изследвания на животните, екокритика.

Образование:

 • 2008 Доктор по теория и история на литературата, Софийски университет "Св. Климент Охридски".
  Дисертация на тема: "Песента като синтетично изкуство. Функциониране на песенния текст в съвременната култура"
 • 2001 Магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • 1996 Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура - София

Академични длъжности:

 • от 2021 –   Институт за литература при БАН, секция "Теория на литературата": доцент
 • 2012 – 2021 Институт за литература при БАН, секция "Теория на литературата": главен асистент
 • 2011 – 2014 Университет "Адам Мицкевич", Познан, Полша, Институт по славянска филология: лектор по български език, литература и култура
 • 2010 – 2012 Институт за литература при БАН, секция "Теория на литературата": литературен сътрудник
 • 2008 – 2010 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "История и теория на културата": хоноруван преподавател
 • 2008 – 2009 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически Факултет, катедра "Българска литература и теория на литературата": хоноруван преподавател
 • 2005 – 2010 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, катедра “Теория на литературата”: хоноруван преподавател

Преподавани курсове:

 • 2011 – 2014 Университет "Адам Мицкевич", Познан, Полша, Институт по славянска филология: Лекторат по български език, литература и култура
 • 2008 – 2010 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "История и теория на културата": магистърски курс Що е интерпретация на художественото произведение [II част]
 • 2007 – 2008 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, катедра "Теория на литературата": Изпятата поезия
 • 2005 – 2010 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, катедра "Теория на литературата": Теория на литературата
 • 2008 – 2009 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет, катедра "Българска литература и теория на литературата": Увод в литературната теория
 • 2009 Български културен институт, Братислава, Словакия: лектор по български език и култура

Участие в научно-изследователски проекти:

Международни

 • от 2023 – Звукът и текстът в междукултурен контекст – съвместен проект на Института за литература (БАН) и Института за словенска литература и литературни изследвания (Изследователски център на Словенската академия на науките и изкуствата). Ръководители на проекта: Андрейка Жейн и Калина Захова.
 • 2020 – 2022 Образът и текстът като средство за трансфер между културите – съвместен проект на Института за литература (БАН) и Института за словенска литература и литературни изследвания (Изследователски център на Словенската академия на науките и изкуствата). Ръководители на проекта: Аленка Корон и Калина Захова.
 • 2010 – 2021 Литературните понятия и техните контексти - съвместен проект на Института за литература (БАН) и Института за литературни изследвания (Полска академия на науките)
 • 2017 – 2019 Словенската и българската литература и култура в контекста на световната литература - съвместен проект на Института за литература (БАН) и Института за словенска литература и литературни изследвания (Изследователски център на Словенската академия на науките и изкуствата)
 • 2010 – 2018 The Progect Network for the Study of Progressive Rock
 • 2015 – 2016 Универсални и маргинални ценности и идентичности - съвместен проект на Института за литература (БАН) и Института за словенска литература и литературни изследвания (Изследователски център на Словенската академия на науките и изкуствата)
 • 2012 – 2015 Виртуална библиотека "Иван Шишманов". Българска литература в превод
  http://bglit.org
 • 2012 – 2014 Текстът Левски - прочити в свой и в чужд контекст

Национални

 • от 2022 – Литература и природа (Български литературни и литературоведски интерпретации)
 • от 2022 – Литературата и другите изкуства
 • от 2021 – Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ"
 • от 2010 – Методологически проблеми на литературознанието
 • 2017 – 2021 Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)
  http://www.dictionarylit-bg.eu/
 • 2019 – 2020 Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“: Смесна китка от български литературни факти     https://smesnakitka.eu/
 • 2015 – 2016 Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти
  http://bglitarchives.org/
 • 2010 Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания
 • 2009 Скритата публичност: картографиране на субкултурите в България

Международни стипендии:

 • 2010 – 2011 Институт по славистика, Виенски университет, Виена, Австрия. Изследователски проект: Трансформации на интеркултурната памет [Славянските и австрийската култури: Механизми на интеркултурна рецепция]
 • 2009 Институт по славистика, Словашка академия на науките, Братислава, Словакия. Изследователски проект: Съхранение и трансформации на културното наследство на социализма в съвременните постсоциалистически култури
 • 2005 – 2006 Специализация във Виена, Австрия, към ÖAD/ACM от името на BMBWK (Министерство на образованието, науката и културата, Австрия). Изследователско поле: Изследване на популярната музика

Участие в организации:

Член на Международната асоциация за изучаване на популярната музика (IASPM)

Избрани международни презентации:

 • 11/2022 Международна конференция The Animal on Stage: Cultural Performances, Варшава, Полша: Zoos in Bulgarian Literature and Literature in Bulgarian Zoos
 • 07/2022 IASPM XXI 2022 Climates of Popular Music, Daegu, South Korea: How Nonhuman Are Nonhuman Animals in Bulgarian Popular Music?
 • 11/2021 Словенско-български онлайн колоквиум Image and Text as a Means of Cross-Cultural Transfer: Popular Music: The Lyrics Strike Back
 • 09/2019 Международна научна конференция Literature and Narrative: Postclassical Perspectives and Analyses, Любляна, Словения: Types of “Animalist” Focalisation in Bulgarian Literature
 • 06/2019   Международна научна конференция Slovenian and Bulgarian Cultures in the Context of World Literature, София, България: How to Survive Intellectually in the World of Project Humanities
 • 09/2018 Международна научна конференция Recycling in Literature and Culture, София, България: Cultural Recycling: From the Secondary Raw Materials to the Recycle Bin
 • 12/2017 Международна конференция Smrti živali: kritična animalistična perspektiva, Марибор, Словения: Hunting in Bulgarian Literature
 • 09/2015 Международна научна конференция The Thing. Conceptual and Cultural Aspects, София, България: False Friends and Varied Readings: Interlinguistic and Intercultural Homonymy
 • 05/2015 Втори босненско-херцеговски славистичен конгрес, Сараевски Университет, Босна и Херцеговина: Examples of Animals Representation in Slavic Literatures and Cultures
 • 12/2014 Първа международна конференция на ACADPROG Network dedicated to progressive rock, Бургундски Университет, Дижон, Франция: Progressive Rock behind the Iron Curtain - Why Not?
 • 04/2014 Български културен институт, Варшава, Полша: Културни различия в полското и българското ежедневие
 • 09/2012 Международна научна конференция Resemblance and Difference. The Problem of Identity, София, България: Expectations, Requests, Demands. Examples of Reception Conditions in Contemporary Culture
 • 05/2012 Международна научна конференция Obraz Świętości – Świętość w Obrazie, Шамотули, Полша: Сакрализиране и десакрализиране на близкото минало
 • 06/2011 The 16th Biennial IASPM International Conference, Греъмстаун, Южноафриканска република: Intercultural Reception as Manifested in Popular Music
 • 05/2011 Wiener Osteuropaforum, Виенски университет, Австрия: Transformations of Intercultural Memory [Slavic and Austrian Cultures – Mechanisms of Intercultural Reception]
 • 03/2011 Transformations in Central and Eastern Europe: before, after, in the process?, Ягелонски университет, Краков, Полша: Aspects of Socialist Culture as Perceived by Post-Socialist Youth of Slovakia, Poland and Bulgaria
 • 07/2009 The 15th Biennial IASPM International Conference, Ливърпул, Обединено Кралство: Why Do Words Have Songs?

Избрани публикации:

І. Книги

 • Защо се смее веселата крава? Отношения на хората към другите животни. София: Калина Захова, 2020, 350 с. ISBN 978-619-91685-0-9
 • Парчетата, които слушаме. Функциониране на песенния текст в съвременната култура. Варна: LiterNet, 2018. ISBN 978-954-304-434-4. Линк: https://liternet.bg/publish11/k_zahova/parchetata/index.html

II. Научни статии и студии

на английски език:

 • The Interplay between Universality and Locality in Popular Song Lyrics. – In: Regional and Universal in European Modernity. Eds. Pèter Hajdu and Yonka Naydenova. Sofia: Издателски център „Боян Пенев“, 2022, pp. 127 – 142. ISBN 978-619-7372-55-7. Линк: https://ilitizda.com/books/788-2022-11-07 
 • Popular Music: The Lyrics Strike Back. – Литературна мисъл, 2, 2022, рр. 106 – 115. ISSN 0324-0495. Линк: https://litmis.eu/godina-lxv-2022/issue-2-2022
 • Cultural Recycling: From the Secondary Raw Materials to the Recycle Bin. – In: Recycling in Literature and Culture. Ed. by Teresa Dobrzyńska and Raya Kuncheva. Издателски център „Боян Пенев“ (Институт за литература БАН; Instytut Badań Literackich PAN), 2021, pp. 207 – 218. ISBN 978-619-7372-36-6. Линк: https://ilitizda.com/index.php/books/723-2022-01-17
 • Hunting in Bulgarian Literature. – In: Pojmovanja živalskih smrti: antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete. Ed. by Branislava Vičar. Koper: Annales ZRC, 2020, pp. 143 – 159. ISBN 978-961-7058-36-9.
 • Types of “Animalist” Focalization in Bulgarian Literature. – Primerjalna književnost, 43.1, 2020, pp. 209 – 222. ISSN 0351-1189. Линк: https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/issue/view/704
 • Examples of Animal Representations in Slavic Literatures and Cultures. – In: Bosanskohercegovački slavistički kongres II: Zbornik radova (knjiga 2). Glavni urednik: Senahid Halilović. Sarajevo: Slavistički komitet, 2019, pp. 171 – 180. ISSN 2303-4106. Линк: http://www.slavistickikomitet.ba/wp-content/uploads/2019/12/Drugi-slavisticki-kongres-knjiga-2-knjizevnost-30122019.pdf
 • False Friends and Varied Readings: Interlinguistic and Intercultural Homonymy. – In: The Thing. Conceptual and Cultural Aspects, ИЦ "Боян Пенев" (Институт за литература БАН; Instytut Badań Literackich PAN), 2018, pp. 449 – 470. ISBN 978-619-7372-10-6.
 • Progressive Rock behind the Iron Curtain – Why Not? – In: Prog Rock in Europe. Overview of a persistent musical style. Directed by Philippe Gonin. In collaboration with Chris Atton, Sarah Hill, Allan F. Moore, Justin Williams. Éditions Universitaires de Dijon, collection Sociétés, Dijon, 2016, pp. 21 – 33. ISBN: 978-2-36441-175-3.
 • Expectations, Requests, Demands. Examples of Reception Conditions in Contemporary Culture. – In: Resemblance and Difference. The Problem of Identity. състав. Т.Добжинска, Р.Кунчева, ИЦ "Боян Пенев" (Институт за литература БАН; Instytut Badań Literackich PAN), 2015, pp. 245 – 256. ISBN 978-954-8712-97-2.
 • Intercultural Reception as Manifested in Popular Music. – In: Situating Popular Musics, The 16th Biennial IASPM International Conference Grahamstown South Africa 2011 Proceedings: http://www.iaspm.net/proceedings/index.php/iaspm2011/iaspm2011/paper/view/54
 • А Vision of Our City (Socialist Urban Legacy as Seen Through the Eyes of Post-Socialst Youth of Slovakia, Poland and Bulgaria). – In: Vision and Cognition/Взгляд и познание, състав. Тереса Добжинска, Рая Кунчева, ИЦ "Боян Пенев" (Институт за литература БАН; Instytut Badań Literackich PAN), 2011, pp. 271 – 289. ISBN 978-954-8712-75-0.

на хърватски език:

 • Slobodnoživuće mačke u Bugarskoj. –  In: Mačkozbornik : od Bastet do Catwoman. Eds. Suzana Marjanić and Rosana Ratkovčić. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Kulturno informativni centar, 2022, pp. 69 – 80. ISBN 978-953-222-963-9.

на български език:

 • Чуйте нещо весело – за книгата и автора й. – В: Борю Зевзека. Чуйте нещо весело. Съст. Калина Захова. Издателски център „Боян Пенев“, 2022, с. 9 – 32. ISBN 978-619-7372-57-1. https://ilitizda.com/books/794-2022-12-01
 • Има ли какво да научат природните науки от българската литература? // Арнаудов сборник, том 11. Русе: Лени-Ан, 2020, с. 327 – 334. ISBN 978-619-7058-93-2
 • Професионална квалификация: филолог, учител по български език и литература. // Наследството на лингвистиката в българската литературна теория. Съст. Миглена Николчина. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 197 – 213. ISBN 978-954-07-4977-8
 • Литература в електронен аудиоформат: от радиопиесите до аудиокнигите (в съавторство с Андрей Ташев) // Електронно списание LiterNet, 29.07.2018, № 7 (224), ISSN:1312-2282 - https://liternet.bg/publish11/k_zahova/radiopiesi.htm
 • Насмешливо литературознание: човекът – най-смешното животно // Литературна история, 1/2018 специално издание, София: Издателски център "Боян Пенев", 2017, ISSN 0204-7756, с. 42-51.
 • "Ако кланиците имаха стъклени стени..." // Парачовешкото: грация и гравитация. Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина. Състав.: К.Спасова, Д.Тенев, М.Калинова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, ISBN 978-954-07-4268-7, с. 197-200.
 • Стратегии на преименуването и мистифицирането в българската литература (в съавторство с Надежда Стоянова) // Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, София, 21-23 април 2016 г. Том II. Антропология. Литературознание. Състав.: Д.Григоров, Р.Петрова, Вл.Колев, Т.Георгиева, М.Стефанов, П.Мартинова. Велико Търново: Фабер, 2017, ISBN: 978-619-00-0651-0, с. 678-688.
 • Романтически нагласи към музиката (Вакенродер) // SUB SPECIE AETERNITATIS. Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова. Състав.: Емилия Денчева, Рая Кунчева, Богдан Мирчев, Благовест Златанов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, ISBN 978-954-07-3917-5, с. 146-157.
 • Невидимата школа: импакт фактор и литературоведски реактор // Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. Съст. М. Николчина, М. Янакиева, А. Личева и др. София: Фондация "Литературен вестник", 2014, ISBN 978-954-9602-37-1, с. 89-100.
 • Гледни точки към проблема за рецепцията // Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Съст. М.Янакиева, Р.Дамянова, Й.Найденова, Е.Трайкова, А.Милтенова. София: Контекст, 2012, ISBN 978-954-8238-40-3, с. 249-257.
 • Детство мое, реално и вълшебно.. [Емблематични български песни от детски филми] // Изкуствоведски четения 2010. Институт за изследване на изкуствата, БАН, С. 2011, с. 354-363.
 • Адорно и музикалното възприемане // Критика и хуманизъм, кн. 34, бр. 4 / 2010, с.183-190.
 • Расте, но не мъдрее // Електронно списание LiterNet, 30.05.2009, № 5 (114) - http://liternet.bg/publish11/k_zahova/raste.htm
 • Захари Стоянов рецензира "Под игото" - как стана това? (в съавторство с Григор Григоров) // "Не съм от тях". Канонът на различието. - София УИ Св. Кл. Охридски, 2009, с. 365-373.
 • Между показ и изказ (взаимодействия между кино и литература в сценариите на Константин Павлов) // Константин Павлов в българската литература и култура. Съст. Пламен Дойнов. Издателство “Кралица Маб”, Департамент “Нова българистика” на Нов български университет, 2009, с.205-221. Още в: Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2005. Електронно издателство LiterNet, 05.09.2004 - http://liternet.bg/publish11/k_zahova/kpavlov.htm
 • Песенният текст и моделирането на съвременното културно съзнание // Матрицата - властта на подобието. - София : УИ Св.Кл. Охридски, 2008.
 • За популярната музика в епохата на нейната техническа възпроизводимост (Бенямин и Адорно) // Алтера Академика, год. I, кн.2, лято 2007, с. 84-97.
 • Oт възстановената цялост на "Експресионистично календарче за 1921" на Гео Милев - към астрологията в литературата" // Електронно списание LiterNet, 27.03.2007, № 3 (88) - http://liternet.bg/publish11/k_zahova/g_milev.htm
 • Пози и позиции в песенния текст// Littera et Lingua, есен 2006, бр.3 - http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/en/node/1647
 • Ягодовите полета на Deja (Интертекстуалност на съвременната популярна песен) // Словото: образи и отражения. - Пловдив, 2008. Също и в: Електронно списание LiterNet, 15.06.2006, № 6 (79) - http://liternet.bg/publish11/k_zahova/iagodovite.htm
 • Фикционалната действителност и реалното литературно произведение (гледна точка на възприемателя) // Литература и критически практики. - София, 2003, с. 45-49.

ІII. Рецензии за научни изследвания

IV. Съставителство и редакция

 • Борю Зевзека. Чуйте нещо весело. Съст. Калина Захова, ред. Андрей Ташев. София: Издателски център „Боян Пенев“, 2022. ISBN 978-619-7372-57-1. https://ilitizda.com/books/794-2022-12-01
 • списание Литературна мисъл, 2/2022, тематичен блок Image and Text as a Means of Cross-Cultural Transfer. Съст. Калина Захова и Аленка Корон. ISSN 0324-0495. https://litmis.eu/godina-lxv-2022/issue-2-2022
 • Матвей Вълев. Граждани на света. Съст. Андрей Ташев, ред. Андрей Ташев и Калина Захова. София: Издателски център „Боян Пенев“, 2022, 307 с. ISBN 978-619-7372-46-5
 • Матвей Вълев. В страната на вечното лято. Съст. Андрей Ташев, ред. Андрей Ташев и Калина Захова. София: Издателски център „Боян Пенев“, 2022, 484 с. ISBN 978-619-7372-42-7
 • Матвей Вълев. Такова е времето. Фейлетони и хумористични разкази. Съст. Андрей Ташев, ред. Андрей Ташев и Калина Захова. София: Издателски център „Боян Пенев“, 2020, 294 с. ISBN 978-619-7372-29-8
 • Андрей Ташев. Непознатият Матвей Вълев: отсам и отвъд, монографично изследване, ред. Калина Захова, 2020, 350 с. ISBN 978-619-91684-0-0
 • Лиза Боева. Проектът „Уилям Шекспир“, монографично изследване, ред. Калина Захова, Филизи 33, 2019.
 • списание Литературна история, 1/2018 специално издание. Ред. Андрей Ташев, Калина Захова, Миряна Янакиева, Регина Койчева. София: Издателски център "Боян Пенев", 2017, ISSN 0204-7756.
 • Матвей Вълев. Радио и общество / Състав. Андрей Ташев, ред. Калина Захова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, 112 с., ISBN 978-954-07-4332-5.
 • 2012 – 2015 Езиков редактор в списание Poznańskie Studia Slawistyczne: http://www.pss.amu.edu.pl
 • "Не съм от тях". Канонът на различието: Сборник в чест на 70-год. на проф. д-р Никола Георгиев / Състав. М.Николчина, И.Александрова, К.Михайлов, К.Захова, К.Спасова, Г.Иванова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009.
 • 2006 – 2007 Редактор в специализирания портал за литература и хуманитаристика LiterNet на рубриката "Нова хуманитаристика", поддържана от Национален фонд "Култура" - http://liternet.bg/publish/katalog/rubriki/nova.htm

V. Научни преводи и редакции

 • Оливиери, Марио. Изгубеният рай. Една бавна агония // Следва, 2007, бр. 17, с. 30-39.
 • Ганди, Лийла. Един сложен Оксидентализъм: Колониално желание и разочарование у В.С.Найпол // Литературна мисъл, 1, 2005, с. 91-104.
 • Реис, Карлос. Идеология и литературна репрезентация (съвместно с Албена Вачева). // Електронно издателство LiterNet, 30.11.2004 - http://liternet.bg/publish12/k_reis/ideologia.htm
 • Редакция на: Кълър, Джонатан. Към лингвистика на писането (превод: Албена Вачева) // Електронно издателство LiterNet, 18.12.2003 -
  http://liternet.bg/publish6/jkuller/lingvistika.htm
 • Кълър, Джонатан. Проблеми на теорията на фикцията // Литературна мисъл, 1-2, 2003, с. 171-186.

VI. Статии във вестници, списания и уебсайтове

 • Researcher on the Move // ForscherInnen unterwegs / Researchers on the Move, 6.03.2011 - http://www.forscherinnen-unterwegs.net/?p=715
 • "Не съм от тях". Никола Георгиев и канонът на различието // Aлтера Академика, год. I, кн.4, зима 2007, с. 125-129.
 • Духът на Моцарт // Литературен вестник, бр. № 5, 8-14.02.2006, с. 7.
 • Гологан, или за границите на музиката и поезията // Литературен вестник, бр. 27, 20-26.07.2005.