Конференция „Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата“

Темата за природата е всеприсъстваща в изкуството. Тя е водеща у всички значими автори от Античността до наши дни. Обожествявани от митологията, превръщани в символи от християнството, природните елементи се насищат със смисъл. Духът на човека търси опора в душата на природата.

ПРОДЪЛЖАВА

В сянката на Флора. Ботаническото въображение в изкуството

На 7 декември 2022 г. от 14:00 ч доц. дн Маргарита Серафимова ще представи темата „В сянката на Флора. Ботаническото въображение в изкуството“ в рамките на семинара „Литературата и другите изкуства“, организиран от Института за литература към БАН. Сбирката ще се проведе в Унгарския културен институт на ул „Аксаков“ 16.

ПРОДЪЛЖАВА

Отбелязваме Деня на Института за литература към БАН

Днес се чества Денят на Института за литература към Българската академия на науките. Празникът преминава като Ден на отворените врати, на който е представено творчеството на младите учени, енциклопедичните и периодични издания на Института за литература; новите книги на утвърдени учени)

ПРОДЪЛЖАВА

Ден на Института за литература към БАН

Днес се отбелязва денят на Института за литература към Българската академия на науките. Събитието ще премине като Ден на отворените врати, на който ще бъдат представени научни сборници и монографични изследвания на учени от Института. 

Вижте повече в следващия репортаж.

ПРОДЪЛЖАВА

Откриване на Лаборатория „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“ в Института за литература при БАН

На 29 ноември 2022 г. от 13.30 часа в сградата на Института за литература на бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17 Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие Лабораторията „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“.

Лабораторията се изгражда през последните пет месеца в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Институтът за литература е партньор по проекта, който се изпълнява от консорциум от дванадесет водещи образователни и научни организации. Дейността им е ориентирана към управлението и опазването на българското културно наследство, управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на регионите, образованието, различни икономически сектори от креативните и рекреативните индустрии, развитието на библиотечно, музейно и архивно дело, изкуствата и други.

ПРОДЪЛЖАВА

Editions

Literaturna Misal [Literary Thought] has been published by the Institute of Literature at Bulgarian Academy of Sciences since 1957.

The peer reviewed Scripta & e-Scripta: the International Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies is published by the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences as of 2003.

Starobulgarska Literatura ("Medieval Bulgarian Literature") is a specialized peer-reviewed journal dedicated to medieval Bulgarian literature and culture and their Byzantine and European contexts.

The Boyan Penev Publishing Center was established by a decision of the Scientific Council of the Institute of Literature in 2000. It is the first and only publishing center in the system of institutes at the Bulgarian Academy of Sciences.