НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПАРАЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ И ЛИТЕРАТУРНОСТ“

Тази конференция се организира съвместно от катедра „Теория на литературата“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и секция „Теория на литературата“ към Института за литература към БАН. Дати на провеждане: 12 – 13 ноември 2023 г.  | Място: Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“.

ПРОДЪЛЖАВА

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО“ 2023

Институтът за литература отбеляза своята 75-годишнина заедно със 75-годишнините от създаването на Института за изследване на изкуствата и на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ с двудневната интердисциплинарна научна конференция на тема „Изображението в текста, текстът в изображението“. Събитието се състоя на 12 и 13 септември в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и обедини докладите на повече от 50 учени от трите научни институции, от Нов български университет, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др. Съорганизатор на събитието е и НБУ.

ПРОДЪЛЖАВА

Международен научно-образователен семинар по стара българска литература на тема: „Взаимоотношения между балканските литератури: модели и трансформации“

На 3 октомври 2023 г. (вторник) от 10.30 ч. Институтът за литература към БАН организира международен научно-образователен семинар по стара българска литература на тема: „Взаимоотношения между балканските литератури: модели и трансформации“.

Семинарът се организира в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН. Той има за цел да  бъдат обменени идеи и създадени трайни контакти между младите чуждестранни специализанти, гости на Секция „Стара българска литература“, и български палеослависти. В дискусиите ще се направи опит да се потърсят общите корени на балканската книжовност и да се очертаят границите на споделеното литературно пространство на Балканското средновековие. 

ПРОДЪЛЖАВА

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 „ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО“

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023, посветена на 75-годишнината от създаването на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 75-годишнината от създаването на Института за литература към БАН, 75-годишнината от създаването на Института за изследване на изкуствата към БАН

T_I_POKANA.jpg

ПРОДЪЛЖАВА

Покана за международна научна конференция „БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

На 26 януари 2024 година в Централно управление на БАН в зала „Марин Дринов“ ще се проведе международна научна конференция „БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“. Организатори на конференцията са Институтът за български език „Проф. д-р Любомир Андрейчин“, Институтът за литература, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Дружеството на банатските българи в България – Фалмис. 

ПРОДЪЛЖАВА

Editions