Михалаки Георгиев като учен

Михалаки Георгиев като учен

Днес Михалаки Георгиев е познат преди всичко като писател с важно значение за формирането на жанра на българския разказ.

Малко известна е неговата впечатляваща просвещенска енциклопедичност, изразена в познания в множество области, сред които: ботаника, зоология, овощарство, пчеларство, астрономия, физика, химия, тригонометрия, педагогика, статистика и пр.

Свързани статии