Писателите четат научна литература

Писателите четат научна литература

Макар и да не са професионални научни работници, някои писатели имат трайни интереси в различни области от науката, както личи от личните библиотеки на Иван Вазов, Николай Лилиев и Асен Разцветников например.

В тях откриваме книги по философия, социология, литературознание, фолклористика, история, както и различни речници и помагала по чужди езици.

Свързани статии