Записки на Петко Р. Славейков

Записки на Петко Р. Славейков

Пътищата на Петко Р. Славейков из познанието са многопосочни, разнообразни и разпръснати из стотици бележници, тетрадки и отделни листове от архива му.

Из тях със ситен внимателен почерк Славейков не се уморява да събира и класифицира данни от най-различни области: български език, литература, ономастика, география, диалектология, чужди думи, научна терминология, фолклористика и мн. др.

Свързани статии