Четения из страната

Четения из страната

Една от формите на популяризация на художествени произведения е литературното четене.

Между двете световни войни групи български писатели често посещават различни населени места в България и четат свои творби в читалищни салони или в други подходящи за целта зали. Тази традиция продължава и след 1944 г., като особено често писателите се срещат с деца.

 

Свързани статии