Научна конференция „Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)”

На 28, 29 и 30 ноември, в Зала 1 и Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски” се състоя Национална научна конференция „Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов”. Форумът бе организиран от направление „Теория на литературата” към Института за литература при БАН, катедра „Теория и история на литературата” в СУ „Св. Климент Охридски” и Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”.

[widgetkit id=34]

В конференцията взеха участие учени от Института за литература, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Нов български университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии. Разгледани бяха идеите на Димитър Аврамов за синтеза на изкуствата, представянето и тълкуването на модернизма в критическите му текстове, в историята на осмислянето на понятието „декоративизъм” в словесното изкуство, антиидеологическото му отношение към стесняващите рамки на идеологемата „фройдизъм”, приноса му в българското бодлерознание, антитоталитарното му говорене в едно тоталитарно време. Обсъдено бе отношението на философа Димитър Аврамов към идеята за родното и въпроса за реализма в изкуството. През съдбата на Цветан Стоянов бяха коментирани трудните социалните дилеми в съдбата на българските интелектуалци от 60-те години и 70-те години и (не)възможностите им за избор, импулсите и сратегиите на внедряване в сърцето на тоталитарната идеологема и намерението за нейното променяне „отвътре”, замаскираното говорене срещу недъзите на строя, особеностите на понятието „световна литература” в разбиранията на Цветан Стоянов, съотнесени с днешните. Интелектуалното присъствие на Цветан Стоянов в неговите есета, статии, студии, повести, роман и преводи, бе свързано със свободата на есето и реабилитацията на Дионисовото начало в социалистическата литература на 60-те и 70-те години, през мащабната интелектуална фигура на Цветан Стоянов бе анализирано трагическото на битието и политиката. Осмислено бе и присъствието на теоретика Цветан Стоянов през неговата белетристика. През критическото наследство на Атанас Натев, съпоставящо литературознанието и изкуствознанието, бе разгледана етическата и естетическата рецепцията на западната литература и драматургия в периода на социализма, творческото наследство на изкуствоведа стана отправна точка за обсъждане на живота на хуманитарните идеи през догматично-тоталитарната епоха. Творческото присъствие на Натев бе измерено и с критическите му текстове върху теорията на драмата. Разказани бяха спомени за Цветан Стоянов и Атанас Натев. В рамките на форума бе представена книгата на проф. Александър Панов – „Литературният образ извън пространството на книгата”. За монографията говори доц. д-р Миряна Янакиева.

Направление по Теория на литературата
към Института за литература при БАН,
Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”,
Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”
Национална научна конференция

Просветителство срещу идеологема:
Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов

Зала 1, Нова конферентна зала, Зала 2

Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

28, 29, 30 ноември 2013 г., 10.00 – 18.00 часа

Четвъртък, 28 ноември
Зала 1
10:00-12:00, Сутрешно заседание
Встъпителни думи
Водещ: Миглена Николчина

 • Михаил Неделчев (НБУ): Ефектът на за-минаващото присъствие и участие (Цветан Стоянов и Атанас Натев). Ескиз към литературоведски мемоари. Част втора
 • Миряна Янакиева (БАН): Димитър Аврамов и Бодлер
 • Инна Пелева (ПУ): Цветан Стоянов или българската интелигенция през 1960-те и днес – възможните избори
 • Амелия Личева (СУ): Понятието „световна литература” при Цветан Стоянов и днес

 • 11:30-12:00 – Дискусия
 • 12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І
Водещ: Божана Филипова

 • Яни Милчаков (ШУ и УниБИТ): Цветан Стоянов: свободата на есето в несвободната култура
 • Бойко Пенчев (СУ): Цветан Стоянов или „реабилитацията” на Дионисовото в социалистическата култура от 60-те и 70-те години
 • Георги Илиев (БАН): Трагичното на изкуството, трагичното на политиката и „вътрешното напрягане на битието“: Цветан Стоянов
 • Бисера Дакова (БАН): Неавтентичният човек или за внезапните симетрии в идеологическото писане на Цветан Стоянов

 • 15:00-15:30 – Дискусия
 • 15:30-16:00 – Кафе-пауза

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ
Водещ: Дарин Тенев

 • Надежда Цочева (ШУ): Димитър Аврамов – за изкуството на синтеза и за декоративните експерименти на Чавдар Мутафов
 • Божана Филипова (СУ): Как е възможен синтезът на изкуствата? Прочит на „Сирените” през Димитър Аврамов
 • Цветанка Атанасова (БАН): „Щрихи към историята и семантиката на понятието „декоративност“
 • Светлина Фотева: Типове интелигенция и идеологеми в България през 1970 – те г. Значение на книгата на проф. Димитър Аврамов "Естетика на модерното изкуство“
 • 17:30-18:00 – Дискусия

Петък, 29 ноември
Нова конферентна зала

10:00-12:00, Сутрешно заседание
Водещ: Амелия Личева

 • Александър Панов (БАН): Отношението култура – изкуство като проблем на теорията
 • Рая Кунчева (БАН): Димитър Аврамов и въпросът за реализма
 • Катерина Клинкова (СУ): Димитър Аврамов в контекста на критическата рецепция на модернизма в България
 • Васил Василев (БАН): Димитър Аврамов и идеята за родното

 • 11:30-12:00 – Дискусия
 • 12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І
Водещ: Камелия Спасова

 • Николай Аретов (БАН): Подриване и компромис: Ранните белетристичните книги на Цветан Стоянов
 • Огнян Ковачев (СУ): За шайките и шарките на шаяка в „Изключителната биография на Буди Будев“
 • Пламен Антов (БАН): "Ние и Арчи" : идеологеми и иронии
 • Мая Горчева: Просветителство и емиграция: неуспелият проект на „Изключителната биография на Буди Будев”

 • 15:00-15:30 – Дискусия
 • 15:30-16:00 – Кафе-пауза

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ
Водещ: Огнян Ковачев

 • Миглена Николчина (СУ): Жанрът-ейрон: прочит на теоретика през белетриста Цветан Стоянов
 • Дарин Тенев (СУ): Буди Будев и животните в „Броселиандовата гора"
 • Камелия Спасова (СУ): Педагогическата провинция: Лао Це и Буди Будев
 • Мария Калинова (СУ): Втората част на разговора: Цветан Стоянов, Георги Марков
 • 17:30-18:00 – Дискусия

18:00 – В рамките на форума ще бъде представена монографията на Александър Панов „Литературният образ извън пространството на книгата“. За книгата ще говори доц. д-р Миряна Янакиева.

Събота, 30 ноември
Зала 2

09:30-12:00, Сутрешно заседание
Водещ: Мария Калинова

 • Гергана Златкова (СУ): За един критически текст на Атанас Натев върху пиесата "Физици" на Фридрих Дюренмат
 • Соня Николова (БАН): Полето на идеите през погледа на Атанас Натев. Естетическа и етична рецепция на западната литература през социализма
 • Атанаска Методиева (ЮЗУ): Архивът говори: идеологически стратегии на литературната критика в Русия през втората половина на ХХ век
 • Татяна Пантева (СУ): Просветителският проект на Диас-Плаха за европейска Испания в условията на франкизма
 • Катерина Кокинова (СУ): Авторът "беглец": Гомбрович и Набоков

 • 11:30-12:00 – Дискусия
 • 12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І
Водещ: Георги Илиев

 • Йордан Ефтимов (НБУ): Препрочитайки две книги от 1968 година: "Тъга и порив на епохата" на Асен Игнатов и "Естетика на модерното изкуство" на Димитър Аврамов
 • Нонка Богомилова (БАН): За философската “тъга и порив”
 • Ирен Александрова (СУ): Отговорникът за хармонията или за потребността от наставник
 • Никола Бенин (РУ): „Геният и неговият наставник” от Цветан Стоянов – замаскираното говорене срещу пагубните недъзи на социализма

 • 15:00-15:30 – Дискусия
 • 15:30-16:00 – Кафе-пауза

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ
Водещ: Миряна Янакиева

 • Цветана Хубенова (СУ): Цветан Стоянов и изстраданата Шилерова „РАДОСТ” (По „Идеи и мотиви на отчуждението в Западната литература”)
 • Яница Радева (СУ): Симптоматика на отчуждението в сърцето на идеологемата. Цветан Стоянов и "Над твоя дом спокойствие" (1962)
 • Пламен Пенев: Димитър Аврамов и Цветан Стоянов - интелектуално-етично битие и състояване на хуманитарните идеи в догматично-авторитарната епоха"
 • Светлозар Игов (БАН): Спомени и размисли за Цветан Стоянов

 • 17:30-18:00 – Дискусия
 • 18:00 – Заключителни думи